Kanał Donchiana – Donchian Channels (DC)

1431

Kanały cenowe Donchiana (Donchian Channels (DC) to wskaźnik stosowany w analizie technicznej do wyznaczania zmienności kursów na rynkach. DC to wskaźnik o charakterze wstęgowym, podobnie jak Wstęgi Bollingera. Wskaźniki te, oprócz określania zmienności na danym rynku, stosowane są przede wszystkim w celu identyfikacji potencjalnych przełamań lub sytuacji wykupienia/wyprzedania rynku, co ma miejsce w przypadku osiągnięcia przez cenę górnej bądź dolnej wstęgi. Wskaźnik generuje odpowiednie sygnały transakcyjne jeśli zaistnieją któreś z powyższych okoliczności.

Kanał Donchiana - Donchian Channels (DC)
Kanał Donchiana – Donchian Channels (DC)

HISTORIA

Wskaźnik DC jest dziełem sławnego inwestora Richarda Donchiana, który zdobył sławę jako „ojca teorii podążania za trendem”.

METODA OBLICZANIA

Poniższy przykład odnosi się do interwału 20-dniowego.

Kanał górny = 20-dniowe maksimum
Kanał dolny = 20-dniowe minimum
Kanał środkowy = (20-dniowe maksimum + 20-dniowe minimum)/2

PODSTAWY

Kanały Donchiana (DC) to jeden z prostszy do wyliczenia i zastosowania wskaźników technicznych. Wskaźnik na podstawie wybranego okresu (np. 20 dni) wylicza wstęgi górną i dolną. Wstęga górna to cena maksymalna z danego periodu, a wstęga dolna to cena minimalna dla tego samego periodu. Linia środkowa to nic innego jak średnia tych dwóch wstęg.

Głównym przeznaczeniem wskaźnika DC jest badanie zmieności rynku. Gdy mamy do czynienia z wysoką zmiennością, wstęgi się rozszerzają, natomiast gdy zmienność jest na niskim poziomie, wstęgi się zwężają. Przełamanie przez ceną jeden ze wstęg sygnalizuje wykupienie lub wyprzedanie rynku. Sytuacja taka oznacza jedną z dwóch możliwości: trend rynkowy zostaje potwierdzony i przełamanie poskutkuje dalszym ruchem cenowym w tym samym kierunku lub wystąpi niewielkie, chwilowe odwrócenie trendu, a następnie powrót do wcześniej potwierdzonego kierunku trendu.

ZASTOSOWANIE

Potwierdzenie trendu

Często gdy mamy do czynienia z określonym trendem na rynku sygnał wyprzedania lub wykupienia może wskazywać na siłę trendu.

W okresie trendu wzrostowego na rynku osiąganie przez ceny obszaru wykupienia może być sygnałem wzmacniania się trendu.

Kanał Donchiana - Donchian Channels (DC)
Kanał Donchiana – Donchian Channels (DC)

W okresie trendu spadkowego na rynku osiąganie przez ceny obszaru wyprzedania może być sygnałem wzmacniania się trendu.

Kanał Donchiana - Donchian Channels (DC)
Kanał Donchiana – Donchian Channels (DC)

Wykupienie/wyprzedanie

W okresie trendu wzrostowego na rynku cena może wskazywać krótkoterminowe wyprzedanie rynku, co może również sygnalizować dalsze umacnianie się trendu.

Kanał Donchiana - Donchian Channels (DC)
Kanał Donchiana – Donchian Channels (DC)

W okresie trendu wzrostowego na rynku cena może wskazywać krótkoterminowe wykupienie rynku, co może również sygnalizować dalsze umacnianie się trendu.

Kanał Donchiana - Donchian Channels (DC)
Kanał Donchiana – Donchian Channels (DC)

Zalety

  • Możliwość użycia na wszystkich interwałach czasowych
  • Dokładność sygnałów
  • Prostota w odczytywaniu sygnałów
  • Prosta konstrukcja

Wady

  • Gorszy zamiennik Wstęg Bollingera
  • Konieczność filtrowania sygnałów transakcyjnych
  • Stosunkowo duża liczba błędnych sygnałów

PODSUMOWANIE

Kanał Donchiana mierzy zmienność rynku w celu identyfikacji sytuacji wykupienie lub wyprzedania rynku. Należy jednak pamiętać, ze wskaźnika ten najlepiej sprawdza się w sytuacji, gdy mamy do czynienia z jasno określonym trendem rynkowym. W okresie trendu wzrostowego osiąganie przez ceny obszarów wykupienia często wskazuje na dalsze umacnianie się trendu (zwłaszcza, gdy cena kilkakrotnie osiąga ten obszar). W przypadku trendu spadkowego częste lokowanie się cen na obszarze wyprzedania również sygnalizuje umacnianie się trendu. W okresie trendu wzrostowego (spadkowego) ruchy cenowe osiągające obszar wyprzedania (wykupienia) mogą mieć charakter krótkoterminowy i pozostają bez wpływu na aktualnie obowiązujący na rynku trend, dlatego tak ważnym przy korzystaniu z tego wskaźnika jest orientacja odnośnie ogólnego trendu. Wskaźnik DC może być z powodzeniem stosowany w kombinacji z narzędziami takimi jak linie trendu czy wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI).