Kupuj plotki, sprzedawaj fakty

zasady inwestowania

2508

„Kupuj plotki, sprzedawaj fakty” to jedna z najbardzie popularnych reguł handlu walutami na rynku Forex, która służy często do wykorzystywania nieprawidłowej wyceny walut na rynku. Opiera się ona na psychologicznej zasadzie instynktu stadnego, który charakteryzuje się brakiem indywidualności sprawiającym, że ludzie myślą i zachowują się podobnie. Czasem zjawisko to określane jest także jako zachowania stadne, a w świecie inwestycji jest ono często powodem gwałtownego wzrostu lub spadku cen rynkowych, które mogą osiągać skrajne poziomy.

Najlepszym przykładem wpływu instynktu stadnego na długoterminowe zmiany cen w ciągu ostatnich kilku lat jest ekstremalny optymizm co do ceny złota, co przyczyniło się do rekordowego wzrostu jego cen. Po osiągnięciu ekstremalnego poziomu cen i szczytowego optymizmu na rynku nastąpiło nagłe odwrócenie trendu wzrostowego.

Istnieje wiele przykładów tego, jak zasada „kupuj pogłoski, sprzedawaj fakty” wpływa na rynek walutowy każdego dnia. Wiadomości, zwłaszcza raporty gospodarcze i wydarzenia geopolityczne, są głównymi czynnikami stojącymi za krótkoterminowymi zmianami cen na rynku forex. Przed opublikowaniem raportu ekonomicznego dotyczącego rynku powstaje pewien konsensus co do jego treści. Oczekiwanie na publikację pozytywnych wyników może wywołać optymistyczną reakcję i podnieść cenę waluty. Po opublikowaniu raportu różnica między zawartymi w nim informacjami a konsensusem rynkowym może spowodować odwrócenie obecnego kierunku rynku. Ten konsensus rozumiemy jako pogłoskę, a raport jako fakt.

Stosowanie zasady „kupuj plotki, sprzedawaj fakty” wymaga obserwacji i analizy informacji mających wpływ na bieżące zmiany cen. Równolegle można zastosować analizę techniczną. Analitycy techniczni używają szeregu narzędzi do pomiaru względnej siły i słabości rynku, aby ocenić, czy dana waluta jest niedowartościowana czy zawyżona.

Aby ocenić wycenę waluty, analitycy techniczni często obserwują wykupienie i wyprzedanie podaży na rynku. Nadwyżka popytu zwykle oznacza gwałtowny wzrost ceny w krótkim czasie, co powoduje szybką zmianę kierunku. Z drugiej strony istnieje nadwyżka podaży, gdy w krótkim czasie następuje gwałtowny spadek ceny. W przypadku nadmiernego popytu analityk techniczny zaleca sprzedaż, aw przypadku nadmiernej podaży kupowanie. Względne wskaźniki siły, oscylatory i średnie ruchome to tylko kilka narzędzi technicznych, które można wykorzystać do pomiaru nadmiernego popytu i podaży na rynku.

Analitycy techniczni mogą również ocenić ekstremalne nastroje na rynku, obserwując konsensus inwestorów w sprawie konkretnej waluty. Na przykład metoda znana jako „Bullish Consensus” jest stosowana do oceny nastrojów rynkowych w skali od 0 do 100. Wynik powyżej 90 oznacza ekstremalny nadmiar popytu, a 20 i mniej oznacza skrajny nadwyżkę podaży.

Personifikacja zasady „kupuj plotki, sprzedawaj fakty” to inwestor, który sprzeciwia się powszechnemu przekonaniu i próbuje zarabiać pieniądze, gdy „akcje” są błędne. Taki inwestor uważa, że ​​zachowanie stada wśród inwestorów prowadzi do przeszacowania lub zaniżania wartości waluty i oczekuje, że dana waluta osiągnie ekstremalną cenę w wyniku powszechnego optymizmu lub pesymizmu. Kiedy waluta osiągnie ekstremalną cenę, inwestor będzie próbował zarabiać pieniądze, zajmując przeciwną pozycję na rynku.

Zasada „kupuj plotki, sprzedawaj fakty” ma zastosowanie w każdej perspektywie czasowej: krótko-, średnio- i długoterminowej. Niektóre dane i raporty gospodarcze są ważniejsze niż inne i mają większy wpływ na ceny rynkowe. Zdolność do właściwej oceny tych czynników wymaga praktyki i intensywnej obserwacji atmosfery rynkowej.

Jak to działa w praktyce

Zwykle ruchy cen akcji wyprzedzają prawdziwe wydarzenia w gospodarce, a zatem w poszczególnych firmach na sześć do dziewięciu miesięcy przed ich pojawieniem się w świecie rzeczywistym (w tym przypadku przed publikacją wyników finansowych).

Jeśli więc inwestorzy przewidują, że firma będzie mogła pochwalić się doskonałymi wynikami na koniec roku, to kupią swoje akcje w drugim kwartale lub na początku trzeciego. Jest to zgodne z już wspomnianą zasadą – zakupem plotek.

Kiedy firma publikuje wyniki, a tym samym pojawiają się fakty, inwestorzy przystępują do sprzedaży papierów wartościowych. Potem często następuje spadek stawki, wynikający ze zwiększonej podaży akcji na rynku i chęci osiągania zysków przez tych, którzy dokonali wcześniejszych zakupów.

Sytuacja podmiotów, które zamiast osiągać lepsze wyniki, publikują wyniki znacznie gorsze niż oczekiwania rynku, wyglądają znacznie gorzej. Następnie zwykle mamy do czynienia z głębszymi spadkami cen, które wynikają ze znacznego pogorszenia nastrojów wśród uczestników rynku.