Raport o sektorze usługowym (ang. non-manufacturing report)

wskaźniki makro-ekonomiczne

1214

Opis

Publikowany przez Instytut Zarządzania Podażą (ang. Institute for Supply Management) raport o usługach ma za zadanie pokazywać aktywność sektora usługowego gospodarki. Wśród publikacji danych makroekonomicznych nigdy nie brakowało informacji dotyczących sektora przemysłowego, natomiast sektor usług był notorycznie pomijany. Dlatego instytut rozpoczął publikowanie raportu aby dostarczyć inwestorom punkt odniesienia do analizy sektora usług, który obecnie stanowi ponad połowę PKB w Stanach Zjednoczonych i jest najszybciej rozwijającą częścią amerykańskiej gospodarki. Najbardziej eksponowaną częścią raportu jest indeks aktywności gospodarczej(ang. business activity index), który w największym stopniu opisuje ogólny poziom aktywności przedsiębiorstw sektora usługowego. Indeks aktywności gospodarczej prezentuje wyniki ankiety przedsiębiorców, którzy odpowiadają na pytanie czy perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług w najbliższym miesiącu poprawiły się, pogorszyły czy nie zmienią się.

Znaczenie dla rynków

Wciąż w większym stopniu uwagę rynków zwraca indeks PMI w dużym stopniu dlatego, że raport o usługach został stworzony stosunkowo niedawno. Znaczenie raportu dla inwestorów szybko jednak rośnie i stał się on niewątpliwie wartościowym źródłem informacji ze względu na decydujący wpływ sektora usługowego na wielkość PKB oraz aktualność raportu, który jest publikowany z zaledwie kilkodniowym opóźnieniem w stosunku do miesiąca, którego dotyczy. Punktem odniesienia do analizy indeksu aktywności gospodarczej, stanowiącego informację przyciągającą największą uwagę spośród danych zaprezentowanych w raporcie, jest wartość indeksu na poziomie 50 punktów. Jeżeli indeks przekracza 50 punktów, generalnie można stwierdzić, że sektor usług rozwija się. Dynamikę rozwoju sektora usługowego należy porównać z fazą cyklu koniunkturalnego gospodarki. Podsumowując bez wątpienia raport o usługach należy do publikacji wartych uwagi ze względu na pokrycie obszaru nieporuszanego przez wiele innych wskaźników dotyczących aktywności gospodarczej.