Co to jest luka cenowa ?

3118

Luka cenowa jest to pojęcie związane z analizą techniczną i oznacza pewien obszar cenowy, w którym nie zostały zawarte żadne transakcje.

Luki cenowe są specyficznymi formacjami spotykanymi na wykresie cenowym i występują gdy na rynku nie ma płynności czyli nie ma drugiej strony transakcji. Powstają one na wykresach słupkowych albo świecowych, nie zaobserwujemy ich natomiast na wykresie liniowym, ponieważ przedstawia on tylko jeden typ ceny (najczęściej cena zamknięcia). Luka cenowa jest to przerwa pomiędzy najwyższym punktem poprzedniej świecy a najniższym punktem świecy następnej (luka wzrostowa) albo na odwrót – może to być też różnica pomiędzy najniższym punktem świecy poprzedniej a najwyższym punktem świecy następnej (luka spadkowa). Na wykresie wygląda to następująco:

Poniżej przykład wykresu z zaznaczoną luką cenową

Luki Cenowe

Luki cenowe

Luki (gaps) są to obszary na wykresie, na których cena waluty (lub innego instrumentu finansowego) wykazuje ostry ruch w górę lub w dół, któremu towarzyszy niewielki, bądź żaden obrót. W efekcie, na wykresie środków powstaje „luka” w normalnej strukturze cen walut. Przedsiębiorczy gracz na rynku forex może zinterpretować i wykorzystać te luki na swoją korzyść. Niniejszy artykuł pomoże Państwu zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do ich powstawania oraz jak można je wykorzystać w celu zawierania zyskownych transakcji na rynku forex oraz rynku akcji. Rozgrywanie luk jest o tyle ciekawą strategią forex, że powinna spodobać się zarówno inwestorom preferującym analizę techniczną, jak i traderom podejmującym swoje decyzje w oparciu o analizę fundamentalną.

Podstawowe informacje na temat luk cenowych na rynku

Luki cenowe powstają na skutek dysproporcji w zleceniach kupna i sprzedaży – na pewnych poziomach cenowych po prostu nie doszło do transakcji. Takie „puste” miejsca na wykresie mogą powstawać jako następstwo niskiej płynności niektórych instrumentów albo na skutek napływu na rynek zaskakujących informacji. Na wykresie w układzie dziennym luki są reakcją na wydarzenia mające miejsce po sesji. Dobrym przykładem są tutaj luki na kontraktach na WIG20, które powstają jako odpowiedź na drugą połowę sesji amerykańskiej oraz przebieg sesji azjatyckiej. Luki „intraday” (np. na wykresach 15-minutowych) powstają po napływie istotnych newsów w trakcie sesji. Na akcje wpłynie np. publikacja raportu kwartalnego, na notowania walut wpłyną odmienne od oczekiwań dane o inflacji albo bezrobociu.

Luki są wynikiem działania czynników bazowych o charakterze fundamentalnym lub technicznym. Na przykład, w sytuacji, gdy zyski spółki znacznie przekraczają planowane dochody, akcje takiej spółki mogą tworzyć lukę już następnego dnia. Oznacza to, że ceny otwarcia były wyższe, niż ceny zamknięcia w dniu poprzedzającym, tym samym tworząc lukę. Na rynku forexowym, często zdarza się, że ogłoszenie raportu powoduje tyle zamieszania, iż przyczynia się do wzrostu różnicy między ceną kupna i sprzedaży (bid and ask spread), aż do momentu, w którym pojawia się znacząca luka. Podobnie cena akcji osiągającej nowy punkt najwyższy w danej sesji może odnotować jeszcze wyższą cenę otwarcia w kolejnej sesji, tym samym tworząc lukę techniczną.