Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych

1566

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych • International Organisation of Securities Commissions • IOSCO

Utworzona w roku 1987 organizacja zrzeszająca organy regulujące obrót papierami wartościowymi z ponad 65 krajów. Członkowie IOSCO regulują łącznie ponad 90% światowych rynków papierów wartościowych, co czyni IOSCO „najważniejszym międzynarodowym forum dla organów regulujących obrót papierami wartościowymi” (patrz „Historical background” na stronach internetowych IOSCO). Wysiłki IOSCO skupiają się na koordynacji globalnej działalności komisji papierów wartościowych i zmierzają do ustanowienia powszechnych, światowych standardów nadzoru nad obrotem papierami wartościowymi. W miarę swoich możliwości, organizacja ta działa również na rzecz globalizacji rynków kapitałowych. Od roku 1995 IOSCO współpracuje ściśle z Komitetem ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie stworzenia wspólnego międzynarodowego „paszportu” w postaci sprawozdawczości finansowej akceptowanej na rynkach wtórnych (w odróżnieniu od rynków podstawowych, opartych na lokalnych standardach rachunkowości kraju siedziby spółki). Przed rokiem 2000 IOSCO zatwierdziło MSR, choć z pewnymi zastrzeżeniami. Zarówno IOSCO, jak i MSR współzawodniczą o uznanie i autorytet ze swoimi odpowiednikami działającymi w Stanach Zjednoczonych – czyli amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Radą ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB). Ze względu na fakt, że rynek kapitałowy USA jest największym rynkiem na świecie, te dwie ostatnie organizacje są niezwykle wpływowe.