Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza

1645

Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza

Ramowe zasady propagowane przez współpracę międzynarodową sektora prywatnego, sektora publicznego i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie zwiększenia odpowiedzialności społecznej dużych korporacji międzynarodowych (patrz www. globalreporting.org). Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza sugeruje, że przedsiębiorstwa globalne obok standardowej sprawozdawczości finansowej powinny przedstawiać swoją wizję, strategię i niezależnie zweryfikowane wskaźniki efektywności (nie tylko w zakresie celów komercyjnych, ale również ekonomicznych, społecznych i ochrony środowiska). Powstały w ten sposób pakiet określa się jako sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju (czyli w zakresie oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, sytuację społeczną i gospodarkę). Podczas gdy Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza określa godne pochwały wzorce, nie jest ona w stanie zagwarantować odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Nawet Enron przed swoim upadkiem otrzymał wiele nagród za działania na rzecz społeczeństwa. Patrz również sprawozdanie z działalności, rozszerzona sprawozdawczość finansowa i ruch reformatorski w sprawozdawczości finansowej.