Zysk na działalności gospodarczej

2192

Zysk na działalności gospodarczej

Zysk (po odliczeniu wszystkich kosztów i podatku dochodowego) wypracowany w ramach normalnej, podstawowej, zwykłej lub powtarzającej się działalności przedsiębiorstwa. Zysk na działalności gospodarczej jest zyskiem o charakterze najbardziej trwałym i stabilnym, w związku z czym najlepiej nadaje się na potrzeby wyceny. Inaczej jest w przypadku zysku nietypowego, który również jest zyskiem z działalności gospodarczej, ale wyjątkowym pod względem wielkości (jak np. wyjątkowo niski zysk rolnika spowodowany złą pogodą). Jeszcze innym przypadkiem jest zysk nadzwyczajny, który wykracza poza normalny zakres działalności (np. ten sam rolnik sprzedaje część gospodarstwa z zyskiem). Wszystkie te rodzaje zysku należy ujawniać oddzielnie, jednak z ich wyodrębnieniem często wiąże się konieczność zastosowania subiektywnej oceny, która prowadzić może do prób zniekształcenia stanu faktycznego (patrz upiększanie wyników) * . Dla potrzeb analizy finansowej, zysk z działalności gospodarczej wyodrębnia się z innych kategorii przy pomocy procedury zwanej normalizacją zysku.