Nieodebrane aktywa finansowe

957

Nieodebrane aktywa finansowe

Aktywa finansowe, które zostały zapomniane lub zaniedbane. Najlepszym przykładem nieodebranych aktywów finansowych są martwe konta bankowe. Wiele osób po prostu zapomina o niewielkich sumach albo spadkobiercy nie wiedzą o istnieniu pewnych zasobów finansowych nagle zmarłej osoby. Kolejnym rodzajem nieodebranych aktywów finansowych są dywidendy. W Wielkiej Brytanii instytucja o nazwie Banking Automated Clearing Service ujawniła, że co roku tysiące czeków z tytułu dywidend akcyjnych nie zostaje zrealizowanych (być może dlatego, że ich odbiorcy to z reguły starsze osoby). Na podstawie obowiązującychw Wielkiej Brytanii praw korporacyjnych nieodebrane dywidendy zwracane są emitentom po 12 latach. Banki zobowiązane są do publicznego ogłoszenia informacji o istnieniu martwego konta, a jeśli mimo tego apelu środki nie zostająodebrane, przekazuje się je wyznaczonemu organowi publicznemu. Sumyprzechowywane na takich kontach mogą się kumulować do zaskakująco dużych wielkości, w kontekście tego, jak bardzo ludzie cenią pieniądze. Angielska spółka Unclaimed Assets Register, która pomaga ludziom tropić utracone aktywa finansowe, szacuje, że łączna wartość nieodebranych aktywów w samej Wielkiej Brytanii przekroczyła 15 mld dolarów („The Times”, 5 maja 2001 r.). Należy jednak zauważyć, iż większość indywidualnych sum jest zazwyczaj raczej skromna. Konieczność rozwiązania kwestii nieodebranych aktywów finansowych przysparza bankom dodatkowych problemów natury etycznej i administracyjnej. Banki szwajcarskie np. były oskarżane o pasywność w poszukiwaniu
krewnych żydowskich właścicieli uśpionych kont, którzy zostali zamordowani przez nazistów w czasie Holokaustu.