Banki lokalne

1035

Banki lokalne (USA)

Połączenie strategii rynkowej i ducha obywatelskiego, gdzie banki koncentrują się na najbliższym obszarze rynkowym przed poszukiwaniem możliwości poza nim. Przy założeniu samodzielności finansowej i odrębności księgowej poszczególnych oddziałów by tym lepiej skupić się na rynku lokalnym, sieć oddziałów obejmująca kilka regionów może służyć również społeczności lokalnej. Odległa dyrekcja zajmuje się wówczas zagospodarowaniem nadwyżki oszczędności lub finansowaniem niedoborów. Jako że bankowość jest z założenia działalnością opartą na relacjach, gdzie kluczową rolę odgrywają bliskie relacje z klientem, można stwierdzić, że wszystkie systemy bankowe są do pewnego stopnia zorientowane na daną społeczność. W szczególności znajomość lokalnych warunków przez banki komunalne pozwala na finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.