Inwestycja od podstaw

672

Inwestycja od podstaw

Inwestycja, dla której w fazie rozruchu nie istnieją żadne rejestry dotychczasowych operacji. Tego typu inwestycję trzeba rozpocząć od fundamentów, następnie jest ona stopniowo realizowana, aż wreszcie można ją uruchomić i zaczyna generować przepływy pieniężne. Inwestor musi się więc liczyć z ryzykiem technologicznym (np. czy zadziała zgodnie z planem?) i konstrukcyjnym (np. przekroczenia kosztowe, opóźnienia).