Osąd bankowca

1013

Osąd bankowca

Intelektualna zdolność oceny dostępnych możliwości oraz ryzyka w bankowości, a także umiejętność unikania poważnych błędów; skrupulatność w działaniu oraz pewność sądów. Trudno precyzyjnie określić, czym właściwe jest osąd bankowca, ale wśród dobrych bankierów można wyróżnić określony garnitur cech:

  • sprawne poruszanie się w świecie cyfr, posiadanie tzw. kalkulatora w głowie;
  • ciekawość, rygor analityczny oraz kupiecki zdrowy rozsądek (w tym intuicja);
  • konserwatywne, przezorne podejście do ryzyka oraz dobre rozumienie natury ludzkiej; emocjonalna odporność na presję i napięcia związane z transakcjami pieniężnymi;
  • etyczny rys charakterologiczny, dzięki któremu bankowiec dotrzymuje obietnic i wzbudza zaufanie.

Dobry osąd zazwyczaj nieźle służy bankowcom, ale w błyskawicznie zmieniającym się świecie istnieje również coraz większa potrzeba wykazywania się pewną dozą kreatywności. Niektórzy bankierzy, szczególnie w przypadku udzielania złych kredytów, lekceważą tę umiejętność, twierdząc wręcz, że jest oksymoronem.

Uwolnienie od bankierów