Margines zabezpieczenia, nadzabezpieczenie

1122

Margines zabezpieczenia, nadzabezpieczenie

Wskaźnik nadwyżki w wartości zabezpieczenia, która może pokryć spadek wartości. Przykładowo, marża 33% odpowiada wskaźnikowi pokrycia zabezpieczenia wynoszącemu 150%, tj. margines zabezpieczenia to procent wskaźnika pokrycia, który sprowadza pokrycie do 100% samego kredytu: (1–33%) x 150% = 100%. Nadzabezpieczenie to swoisty „amortyzator” lub „margines błędu”, o który może spaść wartość zabezpieczenia w przypadku jego realizacji, gdy spłata kredytu będzie zagrożona. Wielkość marginesu zabezpieczenia waha się w zależności od ryzyka związanego z danym kredytem, chociaż w większym stopniu wynika z płynności zabezpieczenia. Na przykład zastawiony depozyt gotówkowy nie musi mieć nadzabezpieczenia, ale wierzytelności, które trudno ściągnąć w całości, wymagają o wiele większego marginesu zabezpieczenia.

Margines bezpieczeństwa