Co to jest Podatek liniowy ?

1492

Podatek liniowy, system podatkowy, który stosuje jedną stawkę podatkową do wszystkich poziomów dochodów. Został on zaproponowany jako substytut federalnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych, który opierał się na systemie progresywnych stawek podatkowych, w którym procent pobieranego podatku wzrasta wraz ze wzrostem dochodu. Zgodnie z niektórymi propozycjami dotyczącymi podatku liniowego, wszystkie dochody byłyby opodatkowane według stawki 17 procent, a jedynymi dozwolonymi odliczeniami byłyby odliczenia osobowe.

Podatek liniowy

Podatek dochodowy obliczany według stałej stopy procentowej naliczanej od podstawy opodatkowania. Podatek taki jest przeciwieństwem podatku progresywnego, którego stopa procentowa wzrasta wraz z przekraczaniem przez dochód kolejnych „progów” podatkowych. Choć podatek liniowy można uznać za niesprawiedliwy (bo zarówno biedni, jak i bogaci odprowadzają ten sam procent dochodów), jego niewątpliwą zaletą jest prostota i zapewnianie silnego bodźca do osiągania dochodów (i być może mniejszego bodźca do uchylania się od podatku). W przypadku wielu gospodarek wschodzących, podatek liniowy jest atrakcyjnym sposobem przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

Korzyści płynące z podatku płaskiego

Zwolennicy podatku liniowego powołują się na kilka zalet w porównaniu z systemem zmiennej stawki podatkowej. Na przykład, system podatku liniowego jest o wiele prostszy niż progresywny, dzięki czemu wszystkie osoby fizyczne mogą wypełniać własne formularze podatkowe. Podatek liniowy wyeliminowałby również praktycznie wszystkie koszty przestrzegania przepisów (np. pieniądze płacone profesjonalnym doradcom podatkowym) i znacznie ograniczyłby biurokrację.

Drugą korzyścią deklarowaną przez zwolenników systemu podatku liniowego jest to, że skutkowałby on bardziej etycznym zarządzaniem. W ramach progresywnego systemu podatkowego, z tysiącami zwolnień, odliczeń i kredytów, istnieje zachęta dla specjalnych grup interesu do poszukiwania korzystnego traktowania. Twierdzi się, że zryczałtowany podatek uniemożliwiłby manipulowanie kodeksem podatkowym z korzyścią dla jakiejkolwiek szczególnej grupy, zmniejszając tym samym wpływ lobbystów na ustawodawców i innych urzędników państwowych.

Trzecią korzyścią wymienianą przez zwolenników podatku liniowego jest bodziec ekonomiczny. Zniesienie najwyższych stawek podatku dochodowego, jak twierdzą, zmotywowałoby ludzi do większej pracy, większych zarobków, większych oszczędności i większych inwestycji, a w rezultacie do wzrostu gospodarczego, który przyniesie korzyści wszystkim. Niektóre propozycje dotyczące podatku liniowego obejmowały likwidację wszystkich podatków od dywidend, odsetek i innych niezarobionych dochodów jako dodatkowy bodziec ekonomiczny, chociaż takie cechy nie są zasadniczą częścią systemu podatku liniowego. Przeciwnicy podatku liniowego argumentowali jednak, że wątpliwe jest, aby podatek liniowy prowadził do znacznego wzrostu gospodarczego.

Krytyka podatku liniowego

Główna krytyka wobec podatku liniowego polega na tym, że jest on niesprawiedliwy. Taki system, powiedzmy przeciwnicy podatku, skutkowałby nieoczekiwanym wzrostem obciążeń podatkowych dla bogatych i wyższymi obciążeniami podatkowymi dla biednych i klasy średniej, na które mniej ich stać. Obrońcy podatku liniowego argumentują, że korzystne efekty progresywnego systemu podatkowego mogłyby zostać utrzymane dzięki hojnym zwolnieniom osobistym.

Druga krytyka polega na tym, że podatek liniowy spowodowałby niedobory w budżecie państwa poprzez obniżenie podatków płaconych przez bogatych. Zwolennicy podatku liniowego przeciwstawiają się twierdzeniu, że wzrost gospodarczy wynikający z podatku liniowego wygenerowałby dodatkowe dochody podatkowe, które z nadwyżką zrekompensowałyby dochody utracone z powodu niższych stawek podatkowych.