Oczyścić bilans

1451

Oczyścić bilans (żargon księgowy)

Wyeliminować z bilansu wszelkie wątpliwe wartości aktywów, stosując odpisy (zmniejszenia) do ich realnej wartości. Operacja taka jest zgodna z zasadą ostroż- nej wyceny, a jej rezultatem jest poniesienie jednorazowego kosztu. Powodem czyszczenia bilansu może być wprowadzenie nowych zasad rachunkowości, mających celu likwidację narosłych efektów upiększania wyników, lub po prostu zastosowanie bardziej konserwatywnych zasad rachunkowości. W krańcowych jednak przypadkach, samo czyszczenie bilansu może stanowić formę zniekształcania wyników (patrz zawyżony odpis), będąc narzędziem tworzenia ukrytych rezerw (które w okresach ponoszenia strat mogą posłu- żyć do sztucznego wygładzania wyników).

Oczyścić bilans