Podatek od majątku

1436

Podatek od majątku

Szeroka kategoria podatków pobieranych od wartości majątku lub wartości netto. Konkretnymi przykładami mogą tu być podatki od nieruchomości, zwane czasem „podatkami komunalnymi”, a także podatek spadkowy. Podatek od majątku może też być związany z podatkiem od aktywów netto osób posiadających duże zasoby finansowe. Ekonomiści w gospodarkach wolnorynkowych generalnie mają negatywny stosunek do podatku od majątku. Po pierwsze, skoro opodatkowany jest już dochód, to podatek od majątku staje się formą podwójnego opodatkowania (jeżeli majątek pochodzi ze środków opodatkowanych). Po drugie, podatek taki zniechęca do gromadzenia majątku, oszczędzania i przedsiębiorczości. Ponadto, podatek ten narusza prawo własności, gdyż jest nakładany na własność prywatną. Niezależnie od tego, podatek od majątku może z przyczyn politycznych być popularny w krajach o dużych nierównościach społecznych, z dziedzicznymi przywilejami, w których występuje zawiść społeczna, na przykład z powodu cynicznego podejścia do efektywności systemu gospodarczego. Ponadto, ponieważ większość majątku czę- sto jest skoncentrowana, możliwe jest uzyskanie znacznych wpływów od stosunkowo nielicznej grupy ludzi, dzięki czemu obciążenia podatkowe większości populacji mogą być utrzymane na niskim poziomie. Wreszcie, podatek od majątku może być kuszą- cym rozwiązaniem, gdyż łatwo oszacować i opodatkować kapitał, w przeciwieństwie do rozłożonego w czasie strumienia dochodów. Dzięki temu można osiągnąć sprawiedliwość pionową (polegającą na tym, że ludzie dysponujący podobnymi środkami płacą tyle samo, a ludzie zamożniejsi płacą więcej), w sposób niemożliwy do osiągnięcia przy podatkach dochodowych. Należy jednak pamiętać, że ludzie najbogatsi są często najbieglejsi w zarządzaniu zobowiązaniami podatkowymi, choćby dlatego, że mogą sobie pozwolić na najlepszych doradców podatkowych. Biorąc pod uwagę wszystkie te trzy czynniki, podatek od majątku jest stosunkowo mało powszechny. Przeciętnie, w pań- stwach OECD podatki od majątku przynoszą poniżej 2% wszystkich wpływów podatkowych (www.oecd.org).