Pod kreską

1405

Pod kreską (żargon zawodowy)

Używane w rachunkowości nieformalne wyrażenie oznaczające a) podział zysku netto w rachunku zysków i strat; można np. powiedzieć: „w ramach podziału zysku pod kreską wypłacono dywidendę w wysokości 35%”; patrz również wynik końcowy (ang. bottom line); albo – w innym kontekście – b) granicę pomiędzy pozycjami krótko- i długoterminowymi w bilansie – na przykład: „wpływ pozycji spod kreski na kapitał obrotowy wynikał z emisji długoterminowych instrumentów dłużnych (zwiększenie kapitału obrotowego) lub z zakupu środków trwałych (zmniejszenie).”

*Biblia Tysiąclecia używa słowa „celnicy”; w słowniku biblijnym są to „poborcy cła i podatków na rzecz znienawidzonych w Palestynie Rzymian, słynący z żądzy zysku i nieuczciwości” (przyp. tłum.).

Pod kreską