Podaż i popyt na rynku akcji

1826

Ceny akcji giełdowych są określane przez siły popytu i podaży. Podaż to liczba akcji oferowanych do sprzedaży w danym czasie. Popyt, z drugiej strony, zależy od gotowości inwestorów do zakupu akcji.

Wykres popytu i podaży

Poniżej prezentujemy typowy wykres podaży i popytu. Popyt wskazuje pomarańczowa linia narysowana od lewej do prawej strony. Podaż jest reprezentowana przez granatową linię od lewej do prawej. Punkt przecięcia tych linii określa cenę, jaką rynek jest skłonny zapłacić za akcje w danym momencie.

Podaż i popyt mogą ulegać wahaniom w zależności od różnych czynników rynkowych. Spójrzmy, jak poniższe elementy wpływają na cenę akcji:

  • Wzrost popytu;
  • Wzrost podaży;
  • Spadek popytu;
  • Spadek podaży.

Wzrost popytu na daną akcję powoduje wzrost ich cen

Spoglądając na wykres 1, zauważysz, że wraz ze wzrostem popytu, linia popytu przesuwa się w prawą stronę wykresu. Oznacza to, że punkt przecięcia dwóch linii przesuwa się wyżej i wyżej. Dowodzi to, że wzrost popytu powoduje wzrost ceny akcji.
Popyt na akcje może wzrosnąć, gdy spółka ogłosi lepszy niż oczekiwany zysk za ostatni kwartał.

Wzrost podaży akcji powoduje spadek ich cen

Przyglądając się wykresowi 1, zauważysz, że wraz ze wzrostem podaży, linia podaży przesuwa się w prawą stronę wykresu. Oznacza to, że punkt przecięcia dwóch linii przesuwa się niżej i niżej. Dowodzi to, że wzrost podaży powoduje spadek ceny akcji.
Podaż akcji może rosnąć, gdy, na przykład, akcje spółki zostaną usunięte z popularnego indeksu giełdowego.

Spadek popytu na akcję powoduje spadek ich cen

Spoglądając na wykres 1, zauważysz, że wraz ze spadkiem popytu, linia popytu przesuwa się w lewo od wykresu. Oznacza to, że punkt przecięcia dwóch linii przesuwa się niżej i niżej. Jest to dowód, że spadek popytu powoduje spadek ceny akcji.
Popyt na akcje może się zmniejszyć, gdy inwestorzy otrzymają złe wieści o spółce.

Spadek podaży akcji powoduje wzrost ich cen

Patrząc na wykres 1, zauważysz, że wraz ze spadkiem podaży, linia podaży przesuwa się w lewo od wykresu. Oznacza to, że przecięcie dwóch linii przesuwa się wyżej i wyżej. Jest to dowód na to, że spadek podaży powoduje wzrost ceny akcji.
Podaż akcji może się zmniejszyć, gdy firma kupuje własne akcje na rynku. Firmy z nadwyżką wolnych środków, które uważają, że ich akcje są niedowartościowane, często decydują się na zakup własnych akcji, co zmniejsza ich podaż, a tym samym pośrednio wpływa na wzrost cen.
Kiedy już wiesz, jak popyt i podaż wpływają na cenę akcji, musisz również zrozumieć, co, a raczej kto powoduje zmianę popytu i podaży.