Zlecenia STOP

761

Zlecenia stop (oznaczone skrótem LimAkt – zlecenie z limitem aktywacji).Jeżeli nie chcemy, aby nasze zlecenie pojawiło się w tabeli ofert od razu (np. uzależniamy otwarcie pozycji od wystąpienia określonych warunków), warto użyć zleceń typu stop. Zlecenia typu stop są doskonałym narzędziem dla inwestorów stosujących analizę techniczną (odnośnik – czym jest AT) na rynku akcji. Jeśli np. na akcjach KGHM rysuje się wyraźny prostokąt (odnośnik do formacji prostokąta) w trendzie wzrostowym, a zawarcie transakcji kupna jest uzależnione od wybicia z formacji, to zamiast siedzieć cały dzień przed wykresem, znacznie lepiej jest ustawić zlecenie typu stop na odpowiednim poziomie, a całą resztę zrobi za nas system giełdowy.

Gdy tylko ceny osiągną określony przez nas poziom, co będzie jednoznaczne z wybiciem z formacji, w tabeli ofert automatycznie pojawi się nasze zlecenie kupna PKC. Zlecenia z limitem aktywacji można używać również do sprzedaży już posiadanych akcji, co stanowi dobre zabezpieczenie przed nadmierną stratą. Zlecenie tego typu to nic innego jak popularny stop loss (SL) znany z rynku forex.

Zlecenia stop z limitem

Opisywany tu wariant zlecenia ma podobną budowę co wspominane wyżej zlecenie stop. W przeciwieństwie jednak do poprzedniego przykładu, tutaj należy podać dwie ceny: wartość aktywacji zlecenia i dopuszczalną maksymalną/minimalną cenę kupna/sprzedaży. Odnosząc się do przykładu formacji prostokąta, również i tutaj inwestor może sobie założyć, że moment wybicia będzie dobrym miejscem do zawarcia transakcji. Gdy więc ceny osiągną wskazany przez inwestora poziom, do arkusza zleceń trafi zwyczajne zlecenie z limitem ceny. Właśnie rodzaj zlecenia jaki trafia do tabeli ofert jest ważnym wyróżnikiem między zleceniem stop (LimAkt), a zleceniem stop z limitem. W pierwszym wypadku do arkusza trafia zlecenia PKC, natomiast w drugim będzie to zwykłe zlecenie z limitem ceny. Ważne jest, że w przypadku kupna cena aktywacji zlecenia jest niższa, niż cena po jakiej jesteśmy skłonni kupić akcje (np. na poziomie 100 zł aktywuje się zlecenie kupna z limitem 110 zł). W przypadku sprzedaży natomiast sytuacja wygląda odwrotnie, tzn. cena aktywacji zlecenia jest wyższa niż minimalna cena po jakiej jesteśmy skłonni sprzedać.

Jak słusznie zauważyłeś na Giełdzie Papierów wartościowych istnieją trzy główne typy zleceń: PKC, PCR i z limitem ceny i to właśnie ich będziesz najczęściej używał. Wszystkie pozostałe rodzaje i warunki zleceń są jedynie pochodnymi tych trzech podstawowych zleceń.