Poprawki do wniosku kredytowego

740

Poprawki do wniosku kredytowego

W typowym banku departament kredytowy pełni często funkcję weryfikacyjną w procesie udzielania kredytów. Może więc odrzucić wniosek, ale może też poszukać akceptowalnej alternatywy (np. zmniejszyć kwotę kredytu, skrócić okres kredytowania, zaproponować dodatkowe zabezpieczenia majątkowe itp.). Podejście w duchu „tak, damy radę” jest zdrowe. Sprzyja kreatywności i negocjacjom na zasadzie „ty mi tutaj, ja ci tam” – w efekcie możliwe staje się zwiększenie wolumenu kredytu bez godzenia się na jego niższą jakość. Niemniej w sytuacji, którą można opisać jako „wóz albo przewóz”, podejścia tego nie da się zastosować. Czasem trzeba po prostu powiedzieć „tak” lub „nie”.

Spróbuj raz jeszcze

Działanie departamentu kredytowego określono jako poprawki do dokumentacji (…). Departament ani nie decydował o udzieleniu lub nieudzieleniu kredytu, ani nawet nie wydał rekomendacji. [Po zebraniu i sprawdzeniu danych] odsyłał dokumenty do doradcy kredytowego z poprawionymi informacjami, które potrzebne były mu do samodzielnego podjęcia decyzji.

George S. Moore, legendarny bankowiec, The Banker’s Life, 1986, s. 66