Rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej

1450

Rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej

Język komputerowy otwartego protokołu internetowego, którzy znacznie ułatwi wykorzystanie informacji finansowych. Zamiast traktować informacje finansowe jako blok tekstu – tak jak standardową stronę internetową lub drukowany dokument, XBRL zapewnia komputerowi czytelne możliwe do identyfikacji tagi w formie kodów paskowych dla każdej indywidualnej pozycji danych. Załączone dane kontekstowe, takie jak źródło danych, rok, waluta, definicja, zastosowany standard rachunkowości, obliczenia bazowe itp. wędrują razem z danymi. Dzięki temu komputery mogą inteligentnie podejść do danych w XBRL: wyszukiwać je, analizować, przechowywać, wymieniać z innymi komputerami i automatycznie przedstawiać na różne sposoby użytkownikom sprawozdań finansowych. Na przykład plik zawierający sprawozdanie finansowe mógłby być załadowany bezpośrednio z internetu do programu zawierającego arkusze kalkulacyjne. W ten sposób można byłoby uniknąć kosztownej, czasochłonnej i podatnej na błędy pracy ręcznej. Podobnie zmniejszyłoby się zapotrzebowanie na usługi konsolidatorów danych finansowych. Rozwojem XBRL zajmuje się międzynarodowe konsorcjum dużych spółek, organizacji i agencji rządowych (np. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), które nie działają w celu uzyskania zysku. Jest to standard otwarty i dlatego może obsługiwać dane w różnych językach i standardach rachunkowości (patrz www.xbrl.org).