Podatek pobierany u źródła

1368

Podatek pobierany u źródła

Podatek liniowy pobierany u źródła jego uzyskiwania, potrącany od przekazywanego właścicielowi dochodu, a następnie przekazywany władzom podatkowym. Na koniec okresu podatkowego jego płatnik oblicza kwotę całkowitego podatku należnego i zgłasza podatek pobrany u źródła jako zaliczkę na poczet tej kwoty. Podatek pobierany u źródła jest powszechnie stosowany w odniesieniu do wynagrodzeń pracowniczych i odsetek bankowych. W rezultacie władze podatkowe wykorzystują płatnika jako poborcę podatku.