Cena miedzi

1372

Cena (kurs) miedzi jest oparty jest na notowaniach obecnej ceny miedzi notowanej na rynku zorganizowanym czyli na giełdzie towarowej. Miedź jest metalem znanym człowiekowi niemal od zarania dziejów. Kiedyś służyła do produkcji broni i biżuterii, dziś jest używana głównie w silnikach elektrycznych i kablach. Wydobyciem miedzi zajmuje się jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek giełdowych – KGHM. Metal ten jest również przedmiotem obrotu na rynku surowcowym. Kontrakty terminowe na miedź zawierane są zazwyczaj na 25 tys. funtów tego metalu. Kontrakty notowane na NYMEX są rolowane w ostatnim dniu każdego miesiąca, a ze względu na ich wielkość, jeden tick ruchu na miedzianym wykresie jest wart aż 12,5 USD (cena miedzi).

Cena miedzi i aktualny kurs

Wykres i notowania miedzi

Jak inwestować w miedź

Brokerzy zagraniczni i polskie instytucje finansowe umożliwiają zawieranie kontraktów futures i CFD (kontraktów różnicowych) na surowce takie jak miedź. Kontrakty CFD oparte są na dźwigni finansowej, co pozwala na zawieranie transakcji bez konieczności posiadania kapitału na zabezpieczenie całej otwartej pozycji. Warto wiedzieć, że każda inwestycja na rynkach finansowych wiąże się z pewnym ryzykiem utraty kapitału i stratne pozycje są nieuniknionym elementem gry giełdowej, dlatego przed podjęciem decyzji należy przeanalizować aktualne notowania na rynku live miedzi online, które znajdziesz na powyższym wykresie.