Skonsolidowany Kodeks Nadzoru Właścicielskiego (Wielka Brytania)

1426

Skonsolidowany Kodeks Nadzoru Właścicielskiego (Wielka Brytania)

Wykaz rekomendacji w zakresie nadzoru właścicielskiego łączący zalecenia zawarte w poprzednich uregulowaniach (Kodeks Cadbury’ego, 1992, Raport Greenbury’ego, 1995 i Raport Hampela, 1996). Celem Skonsolidowanego Kodeksu jest definiowanie i propagowanie najlepszych praktyk, szczególnie w zakresie podziału władzy, niezależności członków rady dyrektorów (anglosaskiej rady nadzorczej) i powiększania majątku akcjonariuszy (patrz konflikt w stosunkach agencyjnych). Kodeks jest obowiązujący dla spółek notowanych na londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, przy czym dopuszcza odstępstwa od określonych w nim reguł, pod warunkiem podania wyraźnie uzasadnionych powodów. W 2003 Raport Higgsa dokonał rewizji Skonsolidowanego Kodeksu, kładąc jeszcze większy nacisk na rolę członków rady dyrektorów nie wchodzących w skład zarządu. Kodeks obejmuje również tzw. Wytyczne Turnbulla wydane przez Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów Anglii i Walii w zakresie wdrażania bardziej złożonych wymogów dotyczących kontroli wewnętrznej (patrz także Artykuł 404 ustawy Sarbanes-Oxley). Skonsolidowany Kodeks jest pewną odmianą amerykańskiej Ustawy Sarbanes-Oxley, przy czym firmy nie są bezwzględnie zobowiązane, lecz raczej zachęcane do jego stosowania.