Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych

1813

Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych • The International Ethical Standards Board for Accountants • IESBA

Funkcjonująca w ramach Międzynarodowej Federacji Księgowych jednostka opracowująca standardy etyczne dla zawodowych księgowych, a także wytyczne w zakresie ich stosowania. Standardy te mają mieć zasięg ogólnoświatowy w ramach trendu do zapewniania globalnej spójności. IESBA wspiera również międzynarodową debatę na temat problemów etycznych, w obliczu których stają księgowi. Organem zarządzającym Radą jest Rada ds. Ochrony Interesu Publicznego.