Skrócony raport biegłego rewidenta

1556

Skrócony raport biegłego rewidenta

Standardowa opinia z badania sprawozdania finansowego sporządzona w formacie zatwierdzonym przez organizację zawodową zrzeszającą biegłych rewidentów. Treść takiej opinii (w formie dla uproszczenia sparafrazowanej) brzmi następująco:

Treść opinii z badania sprawozdania finansowego

Wielu użytkowników sprawozdań finansowych traktuje skrócony raport biegłego rewidenta jako szablonową formułę (patrz gotowiec). Wynika to z jej standardowego sformułowania, a także z tendencji do zakładania, że opinia z badania sprawozdania finansowego będzie „czysta” (patrz czysta opinia z badania sprawozdania finansowego). Patrz również zaświadczenie biegłego rewidenta. Porównaj z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.