Niepewny tytuł własności

954

Niepewny tytuł własności

Niepewny tytuł własności lub utrudnienia w przeniesieniu własności nieruchomości, które zmniejszają jej wartość. Przykładowo brak wpisu do ewidencji nieruchomości może doprowadzić do sporu między współwłaścicielami lub sąsiadami. Tytuł własności do nieruchomości może też być przedmiotem długotrwałego sporu między spadkobiercami. Nieruchomość o niepewnej własności nie może z reguły służyć jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Prawdziwość tytułu własności potwierdza się zazwyczaj w rejestrze nieruchomości, z zastrzeżeniem, że ewentualne orzeczenie sądu będzie nadrzędne w stosunku do zapisu w rejestrze gruntów. „Niepewność” sugeruje brak przejrzystości w zakresie tytułu własności. Przeciwieństwem jest bezsporny tytuł.