Światowe Stowarzyszenie Organizacji Księgowych

1533

Światowe Stowarzyszenie Organizacji Księgowych – Global Accounting Alliance • GAA

Stowarzyszenie skupiające dziewięć głównych światowych organizacji zawodowych zrzeszających biegłych rewidentów z krajów uprzemysłowionych. Od 2005 roku współpracę w jego ramach prowadzą:

  1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA, Amerykański Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów)
  2. Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA, Kanadyjski Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów)
  3. Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA, Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów z Hongkongu)
  4. Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA, Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów Australii)
  5. Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW, Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów Anglii i Walii)
  6. Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI, Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów Irlandii)
  7. Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS, Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów Szkocji)
  8. New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA, Nowozelandzki Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów)
  9. South African Institute of Chartered Accountants (SAICA, Południowoamerykański Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów)

Według danych GAA, stowarzyszenie posiada 700 000 indywidualnych członków. Ponieważ wszystkie wchodzące w jego skład organizacje należą do anglosaskiej tradycji księgowej, ich współpraca częściowo da się wyjaśnić przysłowiem „ciągnie swój do swego”. Współpraca w ramach GAA ma szanse zrodzić wiele inicjatyw. Wśród swoich najważniejszych celów GAA wymienia prowadzenie wspólnego lobbingu (dziewięć głosów przemawia silniej niż jeden) i działanie na rzecz wzajemnego honorowania tytułów nadanych przez poszczególne organizacje członkowskie. Patrz również Międzynarodowa Federacja Księgowych.