Omówienie i analiza zarządu

1547

Omówienie i analiza zarządu • Management Discussion & Analysis (USA)

Amerykańska wersja sprawozdania z działalności, zgodnie z wymogami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) załączana do składanego corocznie Formularza 10K. Minimalny wymóg w zakresie ujawniania informacji w tym dokumencie to wyja- śnienie wszelkich istotnych zmian w wynikach finansowych,rachunkowości i działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności pozycji jednorazowych. Większość idących z duchem czasu spółek wychodzi poza wymagane przepisami minimum, załączając bardziej „przyjazną użytkownikom” i szerszą wersję do raportu rocznego dla akcjonariuszy. Omówienie i analiza zarządu uznawana jest za integralną część sprawozdania finansowego i jako taka podlega badaniu przez biegłego rewidenta* . W innych krajach, odpowiednikiem tego dokumentu jest sprawozdanie zarządu (UE) lub Analiza Operacyjna i Finansowa (Wielka Brytania).

Omówienie i analiza zarządu

*W Polsce zgodnie z ustawą o rachunkowości zarządy spółek sporządzają sprawozdanie z działalności jednostki, które nie jest elementem sprawozdania finansowego, ale jest do niego dołączone.