Świadczenia z tytułu zwolnień pracowniczych (odprawy), rozliczanie w rachunkowości

1357

Świadczenia z tytułu zwolnień pracowniczych (odprawy), rozliczanie w rachunkowości

Kategoria świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy odnosząca się do zwolnień pracowniczych z powodów ekonomicznych, czyli z przyczyn nie leżących po stronie pracowników. Zwolnienia są częstym skutkiem restrukturyzacji przedsiębiorstwa, połączenia przedsię- biorstw, lub po prostu postępu technologicznego. Istnieją różne prawne i etyczne uwarunkowania, które mogą wymagać wypłaty sowitych odpraw (nawet do równowarto- ści rocznego wynagrodzenia). Samo współczucie wymaga zapewnienia odchodzącym pracownikom kwoty wystarczającej na przetrwanie do czasu znalezienia nowej pracy. Również w przypadku zwolnień motywowanych dążeniem do powiększenia majątku akcjonariuszy, sprawiedliwość wymaga zapewnienia ludziom udziału w korzyściach poprzez godziwą zapłatę. Podejście księgowe skupia się na naliczeniu kosztów takich świadczeń, gdy tylko ich przyszła wypłata stanie się prawdopodobna.