Podatki dochodowe od osób prawnych

1534

Podatki dochodowe od osób prawnych

Większość systemów podatkowych nakłada podatek na dochód z działalności gospodarczej, w tym zyski spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Można spierać się, że dochód taki powinien podlegać opodatkowaniu tylko w momencie wypłacenia go wspólnikom w formie dywidendy, bo w przeciwnym przypadku – jeśli dywidendy podlegają opodatkowaniu jako dochód wspólników – następuje podwójne opodatkowanie. Mimo tych argumentów, dochody spółek będących osobami prawnymi zwykle podlegają opodatkowaniu według ustalonej stawki, wynoszącej zazwyczaj od 20% do 40%. Większość rządów nie chce jednak „zarzynać kury znoszącej złote jajka” przez nadmierne opodatkowanie sektora przedsię- biorstw, ponieważ ma on największy udział w inwestycjach i tworzeniu majątku (patrz opodatkowanie a wzrost gospodarczy). W większości gospodarek rynkowych, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 10% do 15% łącznych wpływów publicznych.

Podatki dochodowe od osób prawnych