Psychologia Inwestowania

Decyzje inwestycyjne powinno się podejmować w oparciu o solidne podstawy i analizy. Często, wiele decyzji zostaje podjętych pod wpływem emocji

Psychologia na Forex

Forex– to rynem, który wymaga od inwestora sporej wiedzy z zakresu rynków finansowych,znajomości analizy technicznej, danych makroekonomicznych i ich wpływu na kursy par walutowych. Jednak to nie jest wszystko co potrzebne do tego aby odnosić sukcesy na tej płaszczyźnie. To paradoks ale na giełdzie o tym czy będziemy w końcowej fazie zarabiać decyduje psychologia inwestowania czyli kontrola własnych emocji i umiejętność trzymania się zasad. Według niektórych badań ten czynnik w 70% decyduje o sukcesie na giełzie. Znajomość podstawowych pojęć takich jak psychologia inwestowania jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu zarówno na rynku Forex jak i na Giełdzie. Wszystkiemu co kręci się wokół pieniędzy towarzyszą emocje i nie od dziś doskonale wiadomo, że nie są one dobrym doradcą. Kiedy zarabiamy dokonując trafnych transakcji są to emocje pozytywne, kiedy tracimy występują emocje negatywne. Tego rodzaju napięcie towarzyszą każdemu inwestorowi handlującemu na giełdzie jednak ten, który potrafi nad nimi zapanować i nie podejmuje decyzji pod wpływem impulsu jest osobą, która jest dużo bardziej skuteczna. Aby być bardziej efektywnym graczem potrzebna jest nie wątpliwie znajomość psychologii i studzenia własnych emocji, bo “handel powinien być nudny”. Chodzi tu zarówno o psychologię tłumu, aby zrozumieć, co mogło mieć wpływ na zmianę ceny instrumentu, dlaczego kurs poszedł w tę a nie inną stronę. Ale również o psychologię inwestora aby zrozumieć dlaczego podejmuje takie a nie inne decyzje inwestycyjne i czy potrafi to kontrolować.

Psychologia Forex

Psychologia inwestowania

Rynkami rządzą emocje

  • KONTROLOWANIE WŁASNYCH EMOCJI I UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO MYŚLENIA,
  • CAŁKOWITY OBIEKTYWIZM, BEZSTRONNOŚĆ = POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I PEWNOŚĆ SIEBIE
  • ZAAKCEPTOWANIE SŁABOŚCI I USTALENIE SPOSOBU ICH POKONANIA
  • ZAUFANIE DO WLASNYCH DECYZJI
  • DECYZJE OPARTE NA INSTYNKTACH PROWADZĄ DO KLĘSKI (łatwe uleganie emocjom – strach i chciwość)
  • TOLERANCJA RYZYKA
  • SENTYMENTALIZM, NADZIEJA = STRATA
  • CIERPLIWOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE

Najczęstsze emocje towarzyszące inwestowaniu

Strach – obawa przed stratą, obawa by nie przegapić okazji, niepokojące wiadomości z zewnątrz wywołują poczucie strachu, uczucie strachu jest zaraźliwe, jednostki zachowują w pamięci wszystkie swoje przeszłe obawy ( jest to złożone uczucie które przybiera wiele postaci: obawa przerażenie popłoch, panika, kiedy strach znajduje swobodne ujście to zwykle łączy się z innymi negatywnymi emocjami tj. wrogość, nienawiść, gniew i chęć rewanżu . w ten sposób osiąga jeszcze większą destrukcyjną siłę.

Chciwość ( wynika z kombinacji nadmiernej pewności siebie i pragnienia osiągnięcia zysków w jak najkrótszym czasie), pokusa szybkich zysków ( większy stres mniejszy obiektywizm), piramidowanie ( przy otwartej stratnej pozycji otwieranie nowych pozycji na tym samym rynku w nadziei na odwrócenie tendencji), chciwość tylko kontrolowana ( trzeba być „chciwym” by osiągnąć sukces), rynkomania ( potrzeba posiadania otwartych pozycji), taśmomania ( niemożność oderwania wzroku od otwartej pozycji).

Nadzieja jest kolejną przeszkodą w skutecznym inwestowaniu. Mimo to, że czujemy się z nią dobrze, kierowanie się nadzieją prowadzi zazwyczaj do jednego, negatywnego w skutkach zakończenia. Otwarta transakcja zamiast zostać zamknięta w wyznaczonym przez nas miejscu, przetrzymywana jest dalej. Przesuwanie zleceń ograniczających stratę w nadziei, że rynek się odwróci może niekiedy się opłacić. Jendak praktyka pokazuje, że wystarczy, że raz poprowadzimy taką pozycję za daleko, a na rachunku pojawi się duża strata,którą ciężko będzie odrobić. Rozwiązaniem na takie zachowanie jest bezwzględny zakaz przesuwania zleceń Stop Loss w kierunku straty oraz ewentualne ponowne otwarcie transakcji po przemyśleniu sytuacji.

 

 

Psychologia inwestowania

Chociaż opracowanie planu inwestycyjnego jest fundamentem, nie można osiągnąć sukcesu na giełdzie bez umiejętności pokonywania barier emocjonalnych, ignorowania opinii innych i grania „w przeciwnym kierunku”, rozpoznania i uwolnienia się od mitów i złudzeń, uniezależnić się od „ekspertów” obiecujących zysków. Znajomość psychologii inwestowania jest dobrym sposobem na osiąganie regularnych zysków ze spekulacji.

Przedstawiamy sposoby uniknięcia tych pułapek, zasady umiejętnej współpracy z brokerami i doradcami. Opisujemy cechy, które odróżniają wyróżniających się inwestorów od reszty „tłumu rynkowego”. Liczne wskazówki i wnioski wyciągnięte z doświadczeń wielu znanych inwestorów, takich jak Jesse Livermore, Warren Buffett i Bernard Baruch, mogą być nieocenioną pomocą w osiągnięciu sukcesu na giełdzie lub rynku walutowym.

Psychologia inwestowania na rynku Forex