Transakcje futures

978

Transakcje futures są rodzajem kontraktu terminowego czyli umowy zawieranej między kupującym a sprzedającym, na mocy której sprzedawca zobowiązuje się sprzedać kontrakt, a kupujący zobowiązuje się go kupić. Umowa dokładnie określa datę i warunki sprzedaży i zakupu, tj. cenę, ilość znormalizowanego instrumentu bazowego.

Transakcja futures jest umową między sprzedającym a kupującym. Umowa ta występuje na giełdzie papierów wartościowych, a inwestorzy kupując lub sprzedając zajmują odpowiednią pozycję. Warunki tego kontraktu (data wygaśnięcia, kwota instrumentu bazowego) są z góry określone przez giełdę, a jego cenę ustalają inwestorzy, którzy składają odpowiednie zamówienia.

Transakcje futures mają następujące cechy:

 • są notowane na giełdzie papierów wartościowych,
 • ich cena zależy od zamówienia inwestorów na giełdzie,
 • są znormalizowane pod względem rodzaju i wielkości towarów, wielkości umowy, daty jej wykonania i sposobu rozliczenia, a także miejsca i czasu handlu,
 • nie ma w nich faktycznej dostawy towarów,
 • złożenie depozytu zabezpieczającego otwartą pozycję.

Transakcje terminowe, a instrumenty bazowe

Kontrakt futures jest tak zwanym instrumentem pochodnym. Wynika z tego, że cena danego kontraktu zależy od ceny instrumentu bazowego, na którym jest oparty. Instrumenty bazowe obejmują między innymi:

 • spółki giełdowe;
 • indeksy giełdowe;
 • waluty;
 • obligacje skarbowe;
 • stopy procentowe.

Strony transakcji futures

Transakcje futures są zawierane między dwiema stronami:

 • sprzedawca (pozycja krótka) – liczy się wzrost ceny instrumentu bazowego, co spowoduje wzrost ceny kontraktu,
 • nabywca (długa pozycja) – liczy na obniżenie ceny instrumentu bazowego, co obniży cenę kontraktu.