Jak czytać wykresy giełdowe ?

wykresy na rynku

6983

Wykresy giełdowe

Jeśli nie potrafisz odczytać wykresów, nie uda Ci się stworzyć żadnej strategii.Wykresy mogą być zaklasyfikowane do trzech różnych kategorii:

  1. Wykres liniowy
  2. Wykres słupkowy
  3. Wykres świecowy

Wykres liniowy

Najprostszym wykresem jest liniowy. Pokazuje zależność czasu od ceny w formie linii.

wykres liniowy

Wykres słupkowy

Następnym wykresem jest wykres słupkowy, nie tylko pokazuje cenę, ale również cenę otwarcia i zamknięcia, jak również najwyższą i najniższą cenę w danym okresie. Każda pozioma linia reprezentuje jeden przedział czasowy. Okres możesz wybrać samodzielnie, minutowy, 5-minutowy, 15-minutowy, godzinny, 4-godzinny, dzienny, tygodniowy bądź miesięczny.

Wykres słupkowy

Przyjrzyj się dokładnie jednemu z tych słupków
Przyjrzyj się dokładnie jednemu z tych słupków

Wykres świecowy

Wykres świecowy jest podobny do słupkowego, lecz dodatkowo każdy słupek jest pusty lub pełny. Pozwala to na lepszą wizualizację traderom czy w danym okresie wykres był wzrostowy bądź spadkowy odnośnie ceny otwarcia.

Wykres świecowy

Jak możesz zauważyć, puste świece są świecami kierującymi się ku górze. Pokolorowane czy wypełnione świece podążają w dół. Linie, które możesz zobaczyć powyżej i poniżej każdej świecy reprezentują maksima i minima

puste świece są świecami kierującymi się ku górze
Najważniejsze artykuły z Podstaw Forex