Kiedy i dlaczego kupować i sprzedawać?

strategie i systemy

6213

Po wykonaniu kilku losowych transakcji, pewnie zauważyłeś, że w momencie gdy składasz zlecenie zakupu lub sprzedaży, istnieje ryzyko, że stracisz, lub zarobisz pieniądze. Teoria jest dość prosta – obejmij właściwy kierunek – zarobisz pieniądze. Ważnym pytaniem pozostaje, jak właściwie obrać właściwy kierunek?Prawdą jest, że jeżeli istniałby sposób na to, by poznać właściwą chwilę kiedy sprzedać, a kiedy nabywać swoje aktywa, każdy byłby bogaty. W prostym ujęciu – nie ma idealnej, zawsze właściwej strategii rynkowej, jednak istnieje wiele wypróbowanych przetestowanych metod, na których możesz oprzeć swoje decyzje w celu zwiększenia szans na dochodowy handel.

Strategie stanowią o systematycznym, zaplanowanym przebiegu działań, opartych o istniejącą wiedzę dotyczącą rynku. Istnieje wiele strategii, które można zastosować w odniesieniu do handlu Forex. Wiele z nich możesz poznać, poszukując informacji w internecie, czytając literaturę, czy uczestnicząc w płatnych kursach. Na całym świecie, ludzie zaangażowani w profesjonalny, jak i rekreacyjny handel będą korzystać z przynajmniej jednej, wybranej strategii inwestycyjnej, i przypisywać jej, lub innym strategiom, swoje sukcesy. Następujące akapity dotyczą kilku popularnych strategii, stosowanych przez wielu inwestorów.

Trending Strategy

Strategia Oparta Na Trendach (trending strategy) ma na celu podążać za rynkiem w kierunku, w którym ten poruszał się przez dłuższy czas. Pary walutowe często wykazują tendencję rosnącą lub malejącą.

Trending Strategy

Poprzez śledzenie trendów dla konkretnej pary walutowej liczysz na fakt, że dana waluta będzie dalej zachowywać się zgodnie z założonym kierunkiem i przyjmujesz, że zyskasz na inwestycji zgodnej z kierunkiem rynku. Strategia ta jest – jak dotąd – najpopularniejsza w handlu walutowym.

Trendy mogą mieć długo- i krótkoterminowy charakter. Przykładowo, w czasie 6-miesięcy istniała tendencja rosnąca dla pary AUD/USD, jednakże w czasie tego półrocznego okresu, para ta zniżkowała. Na następującym wykresie przedstawiamy przykład.

Jeżeli zachowałeś pozycję kupca od początku do końca półrocznego okresu – sporo byś zyskał. Bądź ostrożny, gdy szukasz trendów i tendencji. Czasami, gdy spoglądasz na wykres, i widoczny jest bardzo jasny trend, jeżeli rozszerzysz wykres, tak by widoczne było więcej danych, może okazać się, że tendencja jest zupełnie inna. Stąd, jeżeli szukasz tendencji, szukaj ich zwracając uwagę na zakres czasowy dotyczący wykresu.

Ranging Strategy

Strategia oparta na zakresach (ranging strategy) ma zastosowanie, gdy walutą handlujesz między ustalonym dolnym i górnym limitem, i wydaje się, że jej kurs zawiera się w wyżej wymienionych ramach. Inwestorzy na rynku Forex korzystają z okazji sprzedaży swoich aktywów, gdy te osiągają górny limit, natomiast nabywają je po osiągnięciu dolnego limitu. Na ilustracji poniżej, widać trend boczny. Oznacza to okazję dla ludzi, którzy pracują przy pomocy strategii opartych na zakresach.

Ranging Strategy

Breakout Strategy

Strategia breakout ma zastosowanie, w momencie gdy trend boczny zostaje przerwany. Zwykle impet jest największy w punktach przerwania. Wielu inwestorów korzysta z tejże strategii w momencie gdy ceny w trendzie bocznym przekraczają górne i dolne limity.

Poniżej ilustrujemy parę momentów „wyłamania się” w trendzie bocznym.

Breakout Strategy

Strategia News Release

Inwestorzy newsowi prowadzą operacje na podstawie newsów ekonomicznych. Rynek Forex cechuje się szczególnie wysokim stopniem reakcji na wiadomości ekonomiczne, w szczególności te dotyczące stóp procentowych w krajach G8, a także wiadomości na temat bezrobocia w wybranych państwach.

Osoby handlujące aktywami na podstawie wiadomości ekonomicznych muszą brać pod uwagę fakt, że ruch na rynku Forex odnosi się do istniejących i oczekiwanych zmian ekonomicznych. Nagłe ruchy widoczne w świetle pewnych wiadomości to korekty, wynikające z ich niespodziewanego charakteru – mogą być to wiadomości lepsze lub gorsze od oczekiwanych.

Inną rzeczą, jaką należy wziąć sobie do serca jest fakt, że w czasie negatywnego sentymentu, wiadomości, ruchy walutowe, ogólnie rzecz ujmując, są skierowane w dół i są uważane za bezpieczniejsze, szczególnie chodzi tu o dolary i jeny japońskie.

Inwestorzy, którzy chcą swoje działania rynkowe oprzeć na newsach, powinni posiadać dobrą wiedzę na temat ekonomiki.

Zalecamy śledzić wydarzenia na rynku za pomocą kalendarza newsów ekonomicznych – to nasza rekomendacja. Kalendarze Ekonomiczne Forex wskazują daty, gdy ważne newsy ekonomiczne zostały opublikowane, w tym newsy na temat PKB, czy stóp procentowych.

Poniżej przedstawiamy przykład tego, co przedstawia kalendarz ekonomiczny.

Strategia News Trading Kalendarze Forex pokazują przewidywane dane, i dane uprzednie. Jeżeli w momencie wydania newsa faktyczne dane były poniżej oczekiwań, można założyć że waluta danego kraju będzie reagować w sposób niekorzystny.

Najważniejsze artykuły z Podstaw Forex