Jak interpretować wykresy giełdowe?

analiza techniczna wykresów

4172

Już wiesz jak wygląda wykres liniowy, słupkowy i świecowy, jak zatem je interpretować?

Najpierw, musisz zrozumieć, że każda pojedyncza świeca czy słupek pokazują dany przedział czasowy. Zerknij na poniższy rysunek i zobacz, że każdy słupek reprezentuje jedną godzinę.

Oś X reprezentuje przedział czasowy natomiast oś Y cenę danej pary walutowej.

Każdy pojedynczy słupek reprezentuje high/low w godzinnym przedziale czasowym, cenę wejścia i wyjścia. Każdy słupek może być różnych rozmiarów i długości.

Jak interpretować wykresy
  • Dłuższe słupki wskazują różnicę między ceną maksimum a minimum
  • Krótsze słupki wskazują ruch rynkowy

Co to są cienie?

Termin “cienie” oznacza kreskę, knot wystający ze świecy, pokazujący osiągane maksima i minima, nie są to jednak ceny zamknięcia danego okresu. Możesz zobaczyć cienie na każdej świecy czy słupku, jeśli występowały. Na rysunku obok cienie zostały zaznaczone czerwonym kółkiem.

Co to są cienie.świece japońskie

Co to Jest Wsparcie?

Obserwując cienie możemy zobaczyć w którym kierunku podąża rynek w danym przedziale czasowym i gdzie osiąga maksimum, po czym cofa się i zamyka na niższym poziomie. To może pokazywać kiedy dane aktywo (para walutowa) osiąga kluczowy punkt, gdzie tworzony jest opór przez innych uczestników rynku w oferowaniu wyższej ceny niż prezentowana. Z innej strony, można powiedzieć, że opór jest tworzony, jeśli widzisz wiele cieni świec tworzonych w jednym kierunku, pokazujących, że popyt (podaż) ulega wyczerpaniu na określonych poziomach.

Co to jest wsparcie

Jak możesz zobaczyć na  rysunku w pełnych świecach jest wiele następujących po sobie dolnych cieni. Oznacza to, że wielu uczestników rynku szuka niższych cen.

wsparcie przy trendzie

To pokazuje wsparcie przy trendzie spadkowym w tym przypadku, jednakże wiele cieni w przeciwnym kierunku sugeruje słabość trendu, trzeba więc uważnie przemyśleć, czy niższe ogony zawsze równają się niższym cenom.

Co to jest opór?

Na poniższym rysunku możesz zobaczyć słupki osiągające maksimum i toczące walkę by przebić kluczowy punkt.

Co to jest opór

Wyznaczona linia wskazuje na potencjalny poziom, gdzie uczestnicy rynku czują, że nie powinni dalej podążać. To właśnie jest opór.

Co to jest linia trendu?

Linia trendu zwykle jest rysowana na wykresie, aby określić kierunek, w jakim rynek podąża. Osoba siedząca przed wykresem może narysować linię od jednego punktu do następnego, aby wyznaczyć ogólny kierunek, w którym porusza się rynek.

Dwa punkty „x”, przez które poprowadzona jest linia, to najniższe punkty w dwóch okresach. Te dwa punkty są oddalone o 36 okresów czasowych (dystans między punktami może być dowolny, niekoniecznie musi być to 36), linia trendu została narysowana w oparciu o dwa punkty „x”. Linia wyznacza trend. Linie trendu są bardzo użyteczne w strategiach tradingowych. Są przydatne w wyznaczaniu kierunku, w którym podąża rynek. (Dla potwierdzenia trendu potrzeba dwóch punktów wsparcia lub oporu, by utworzyć linię.)

Linia Trendu

Co to są linie kanału?

Linie kanału rysowane są by określić ogólny kierunek biorąc pod uwagę punkty oporu i wsparcia.

Rysując kanał możesz zauważyć, że ceny kształtują się między liniami kanału. To jest bardzo przydatne tworzeniu strategii.

co to są linie kanału
Najważniejsze artykuły z Podstaw Forex