Co to znaczy, jak ktoś mówi, że akcje wzrosły lub spadły o X punktów?

3417

Dla akcji giełdowych, jeden punkt równa się jeden dolar. Więc kiedy słyszysz, że akcje straciły lub zyskały X liczbę punktów, to jest to samo, co mówienie, że akcje straciły lub zyskały X liczbę dolarów.

Używanie punktów do opisania wzrostu lub spadku ceny akcji jest zazwyczaj robione w celu opisania krótkoterminowych wyników, takich jak na przykład za dzień lub tydzień.

Chociaż jeden punkt zawsze jest równy jednemu dolarowi, wartość procentowa ruchu o jeden punkt może być różna dla dwóch spółek. Punkty odnoszą się tylko do kwoty w dolarach, która się zmieniła, a nie do wartości procentowej. Dwie akcje mogą stracić tę samą liczbę punktów, ale bardzo różne procenty.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

  • Kiedy słyszysz, że akcje straciły lub zyskały X liczbę punktów, to jest to samo, co powiedzenie, że akcje straciły lub zyskały X liczbę dolarów; jeden punkt równa się jeden dolar.
  • Ponieważ punkty reprezentują rzeczywiste kwoty dolarów, dwie akcje mogą rosnąć lub spadać o tę samą liczbę punktów, ale rejestrują różne procentowo zyski lub straty.
  • Te punkty akcji nie są takie same jak punkty bazowe dla indeksów, obligacji czy walut.

Weźmy pod uwagę prosty przykład: Gdyby fikcyjna spółka XXX Sport straciła cztery punkty, spadając z 12 do 8 dolarów, to odnotowałaby 33% spadek kursu akcji. Spadek ten dramatycznie różni się od czteropunktowego spadku, jakiego doświadczyła firma taka jak YYY Co., której akcje są za 104$, a jeśli jej akcje spadną z 4,00$ do 100$, oznacza to tylko 3,8% spadek.

Punkty nie są procentami

Uważaj, aby nie pomylić punktów z wartościami procentowymi lub punktami bazowymi. Gdy usłyszysz, jak ktoś powiedział, że akcje spadły o 10 punktów, znaczenie tego spadku zależy od tego, jak wysoka jest cena akcji.

Należy zauważyć, że ta kwota w punktach i dolarach odnosi się wyłącznie do akcji i niczego więcej. Ludzie często mówią, że indeksy, ceny obligacji lub waluty są w górę lub w dół o X punktów bazowych, które są różne. Jeden punkt bazowy jest równy 1/100 części procentowej, więc jeśli ktoś powie, że dolar wzrósł o 50 punktów bazowych, oznacza to wzrost o 0,5%.

Punkty i indeksy

Punkty nie są używane tylko przy omawianiu poszczególnych akcji; są one również często używane w odniesieniu do krótkoterminowych ruchów indeksów giełdowych, jak w przypadku indeksu Dow Jones Industrial Average mówimy, że zdobył dziś 20 punktów” lub „S&P 500 spada o 100 punktów na tydzień”. Ponieważ indeksy te mają do czynienia z firmami wartymi miliardy dolarów, punkty działają jako swego rodzaju skrót i wskazują na zmiany w wartości całkowitej. Można powiedzieć, że „indeks Dow Jones wzrósł o 100 punktów”, a nie „akcje spółek w Dow Jones zyskały 784 356 102,001 dolarów.

WAŻNE

W przypadku indeksów punkty nadal reprezentują dolary, ale stosunek ten nie wynosi 1: 1. Punkt jest tylko liczbą całkowitą w wartości indeksu. Aby zrozumieć, co oznaczają punkty, musisz mieć pojęcie o bieżącej wartości indeksu giełdowego.