Echo Partners ma wstępną umowę sprzedaży większościowego akcjonariusza Echo

664

Echo Partners B.V. zawarło przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz Wing IHC 100% udziałów w kapitale zakładowym Lisala sp. Z o.o., która posiada 55,96% kapitału zakładowego Echo Investment, powiedziała Echo.

„Zgodnie z zawiadomieniem zamknięcie transakcji zależy od uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na koncentrację stanowiącą transakcję” – czytamy w ogłoszeniu.

Echo Investment to polski deweloper realizujący inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym i biurowym. Firma jest notowana na GPW od 1996 roku.