Zysk netto Hilton wzrósł o 20% w drugim kwartale

734

Amerykańska firma Hilton Worldwide, właściciel sieci hotelowych i ośrodków wypoczynkowych, zakończyła drugi kwartał wzrostem zysku netto o 20% w ujęciu rocznym do 261 mln USD. Zysk na akcję wyniósł 89 centów, za rok wzrastając o 25%. Na koniec okresu sprawozdawczego przychody spółki wzrosły do ​​2,484 mld USD. Ten sam wskaźnik rok wcześniej odnotowano na poziomie 2,291 mld dolarów. Raport kwartalny wykazał również, że stopa zwrotu na pokój hotelowy wzrosła o 1,4%. Ten wskaźnik nie uwzględnia wahań kursów walut. Hilton nieznacznie podniósł prognozę skorygowanego zysku na akcję w bieżącym roku do 3,78-3,85 USD z 3,74-3,84 USD poprzednio oczekiwanych. Nowa prognoza rozczarowała jednak rynek, ponieważ szacunki ekonomistów były wyższe.

Zysk PSA Group gwałtownie wzrósł w pierwszej połowie roku

Zgodnie z półrocznym raportem francuskiego producenta samochodów PSA Group, jego zysk dramatycznie wzrósł dzięki dobrej sprzedaży nowych modeli i integracji Opel-Vauxhall, nabytej w 2017 r. od General Motors. Zysk operacyjny w okresie sprawozdawczym wyniósł 3,34 mld euro, po wzroście w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 10,6%. W rezultacie marża operacyjna osiągnęła rekordowy poziom w 8,7%. Jednocześnie spółka odnotowała spadek sprzedaży na rynkach światowych o 12,8%. Jednak ze względu na wzrost cen związany z wejściem na rynek nowych modeli, firma odnotowała niewielki spadek przychodów – jedynie o 0,7%. Przychody półroczne wyniosły 38,3 mld euro. Zysk netto wzrósł o 24% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej i wyniósł 1,832 mld euro.

Deutsche Bank w drugim kwartale odnotował stratę netto w wysokości 3,1 mld euro

Największy bank komercyjny w Niemczech, Deutsche Bank w drugim kwartale odnotował stratę netto w wysokości 3,1 mld euro wobec straty rok wcześniej na poziomie 401 milion euro. Spadek wskaźnika został spowodowany zgłoszonym odpisem aktywów w wysokości 3,4 mld euro w związku ze sprzedażą działalności handlowej i zbliżającą się redukcją personelu. Bank informował wcześniej, że zamierza zwolnić około 18 tys. pracowników. Na koniec okresu sprawozdawczego przychody wyniosły 6,2 mld euro, czyli o 6% mniej niż przed rokiem. Dział korporacyjny i inwestycyjny zmniejszył przychody o 18%. Dochód z pracy z klientami prywatnymi spadł o 2%. Jednocześnie wzrost przychodów na poziomie 6% wykazał biznes zarządzania aktywami. W tym okresie bank otrzymał napływ netto funduszy inwestycyjnych w wysokości 9 mld euro. Wolumen zarządzanych aktywów wzrósł o 18 mld euro. Bank zwiększył portfel kredytów o 4 mld euro za kwartał.

Kwartalny wzrost zysku Coca-Coli przekroczył prognozy

Amerykańska firma Coca-Cola, która produkuje napoje bezalkoholowe, odnotowała 13% wzrost zysku netto w drugim kwartale w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej do 2,6 mld USD. Skorygowany zysk na akcję wzrósł do 0,63 USD, przekraczając prognozę ekonomistów w 0,61 USD. Przychody wyniosły 10 mld USD, wzrastjąc o 6% w ciągu roku. Ten wskaźnik okazał się również wyższy od oczekiwań ekspertów na poziomie 9,9 mld USD. Firma za rok zwiększyła sprzedaż o 3%. Jej wielkość w Ameryce Północnej spadła o 1%, podczas gdy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki wzrosła o 2%. Wzrost odnotowano również w Ameryce Łacińskiej na poziomie 1%, a w regionie Azji i Pacyfiku na poziomie 7%. Coca-Cola szacuje, że w 2019 r. jej przychody w ujęciu organicznym wzrosną o 5%. Oczekuje się, że skorygowany zysk na akcję wyniesie od 11% do 12%. W chwili obecnej kapitalizacja spółki wyniosła 219,2 mld USD, od początku roku wzrastając o 8,2%.

Harley-Davidson pogorszyła prognozę sprzedaży motocykli na tle słabych wyników za drugi kwartał

Amerykański producent motocykli Harley-Davidson odnotował słabe wyniki w drugim kwartale. W okresie sprawozdawczym zysk netto wyniósł 195,6 mln USD, co jest wartością znacznie niższą niż 242,3 mln USD w poprzednim roku. Firma zanotowała skorygowany zysk na akcję na poziomie 1,46 USD, który był niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej w 1,52 USD, ale wyższy niż prognoza ekspertów na 1,41 USD. Przychody wyniosły do 1,43 mld USD, spadając o 6% w ciągu roku. Ekonomiści prognozowali przychody na poziomie 1,44 mld USD. Sprzedaż spadła o 8,4%. W Stanach Zjednoczonych spadek odnotowano dziesiąty kwartał z rzędu. W okresie sprawozdawczym liczba ta spadła o 8%. Firma zmniejszyła dostawy do Europy o 12,5%, do innych regionów – o 8,9%. Słabe wyniki finansowe drugiego kwartału doprowadziły do ​​spadku prognozy podaży motocykli w tym roku. Obecnie firma szacuje je w przedziale od 212 tys. do 217 tys., podczas gdy poprzednia prognoza zakładała, że ​​w 2019 r. liczba dostarczonych motocykli będzie w zakresie od 217 tys. do 222 tys.

Koncern Boeing zakończył drugi kwartał ze stratą netto w wysokości 2 mld 940 mln USD

Strata netto amerykańskiej firmy lotniczej Boeing w drugim kwartale wyniosła 2 mld 940 mln USD. Świadczą dane z raportu firmy. Strata na akcję wyniosła 5,82 USD. W tym samym okresie 2018 r. otrzymano zysk netto w wysokości 2 mld 220 mln USD. Przychody Boeinga spadły o 35 % do 15 mld 750 mln USD. Przesyłki samolotów spadły w kwartale sprawozdawczym o 104 jednostki rocznie. W tym samym czasie dostawy liniowców 737 MAX zostały całkowicie zatrzymane po katastrofie lotniczej w marcu tego roku. Firma ogłosiła, że ​​zamierza opublikować nową prognozę głównych wskaźników działalności w najbliższej przyszłości. Poprzednia prognoza została wcześniej anulowana, ponieważ nie odzwierciedla sytuacji z 737 MAX.  

Zysk netto firmy Canon w drugim kwartale spadł o 55,6%

Japoński producent aparatów Canon odnotował spadek zysku netto w drugim kwartale o 55,6% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej do 34,52 mld jenów. Ekonomiści oczekiwali mniej znaczącego spadku – do 48,68 mld jenów. Wdrożenie systemów obrazowania, w tym kamer, zmniejszyło się o 18,5%. Jednocześnie sprzętu biurowego sprzedano o 7,5% mniej niż w tym samym okresie 2018 roku. W tym samym czasie firma była w stanie osiągnąć wzrost w nowym kierunku swojej działalności – w sprzedaży sprzętu medycznego. Przychody kwartalne wyniosły 905,87 mld jenów, spadając o 10% w ciągu roku. Prognoza rynkowa zakładała liczbę w 929,87 mld jenów. Canon obniżyła prognozy wyników i przychodów na 2019 r. Teraz spodziewa się spadku przychodów o 5,2%, a nie o 2,6%, jak wcześniej planowano. Zysk netto spadnie o 36,7%, podczas gdy poprzednia prognoza sugerowała spadek o 20,9%.