Analiza Makroekonomiczna rynku FX

forex

1239

Nowotny puścił parę z ust.  Wczoraj, członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Ewald Nowotny zainteresował rynek swoją wypowiedzią: podkreślił, że jeszcze nie ma decyzji na temat skupu obligacji korporacyjnych. Dodał jednak: “największą bolączką dla EBC jest fakt, że zmniejsza się nasz bilans. Dlatego też jest ważne, aby doprowadzić do jego wzrostu. Według mnie jest to zasadne. Obligacje korporacyjne są jednym z instrumentów, które mogłyby pomóc w tym procesie.” Ta wypowiedź sygnalizuje, że zmieniły się cele EBC. Dotychczas, bank uważał za swoje główne obowiązki złagodzenie warunków kredytowych oraz zapewnienie, że polityka pieniężna jest efektywnie prowadzona w całej strefie euro. Według słów Nowotnego, teraz bank ma się troszczyć przede wszystkim o zwiększenie bilansu. To definicja luzowania ilościowego (QE). Dlatego też, pytanie czy skup obligacji korporacyjnych jest sprawiedliwym i skutecznym sposobem na ułatwienie dostępu do kredytu dla sektora prywatnego schodzi na drugi plan.

Z uwagi na rozpoczęcie QE przez EBC i zakończenie QE przez Rezerwę Federalną (Fed) w przyszłym tygodniu, dolar umocnił się wobec wszystkich walut G10. Amerykańska waluta zyskała też na wartości wobec większości walut rynków wschodzących (EM), które śledzimy (oprócz ZAR).

Czy ECB przejmie pałeczkę od Fedu i uda mu się wesprzeć globalną gospodarkę? Myślę, że tak. Postanowiłem przeprowadzić mały eksperyment. Dokonałem następujących założeń:  1) Do końca 2015, EBC zwiększa swój bilans do poprzedniego najwyższego poziomu. 2) Bilans Fedu pozostaje bez zmian. 3) Bank of Japan i Bank of England dalej zwiększają swoje bilanse w obecnym tempie (średnia z  2014), podczas gdy 5) Swiss National Bank zwiększa swój bilans w dwukrotnie szybszym tempie niż obecnie z powodu interwencji wywołanej osłabieniem EUR. W rezultacie, tak jak wskazano na grafice, wartość łącznych aktywów banków będzie się zwiększać a tempo tego wzrostu będzie stopniowo przyspieszać w  2015. Powinno to wspierać globalne gospodarki – a przynajmniej globalne rynki finansowe. Oznacza to także, że strefa euro i Japonia będą głównymi źródłami zapewniającymi płynność, w rezultacie czego EUR i JPY zostaną głównymi walutami finansowania. Według mnie, oznacza to, że te waluty będą dalej się osłabiać.

Notowania Ropy spadły w reakcji na informację Agencji Informacji Energetycznej (EIA), że w ubiegłym tygodniu ,zapasy ropy wzrosły o 7,1 miliona baryłek wobec oczekiwanej zwyżki o 3 miliony baryłek. Libijski przedstawiciel Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) zaapelował, aby podaż surowca została obniżona o 500,000 baryłek dziennie, aby dostosować ją do popytu – obecnie, produkcja ropy przez członków OPEC wynosi 30,9 miliona baryłek dziennie. Jednak widzę niskie szanse na to, że OPEC zdecyduje się na redukcję produkcji i zachowanie niższego poziomu podaży – po pierwsze, Arabia Saudyjska jest niechętna do sprawowania roli kraju, który w oparciu o swoje decyzje w kwestii produkcji kontroluje ceny ropy na świecie. Po drugie, obecne ceny ropy naftowej znajdują się poniżej poziomu rentowności dla większości członków OPEC. Bez względu na to, który scenariusz się zmaterializuje, należy pamiętać, że OPEC oszacował, iż należałoby obniżyć produkcję o 2 miliony baryłek dziennie, aby powstrzymać spadek cen. Spodziewam się, że surowiec będzie nadal tanieć, ciążąc walutom powiązanym z surowcami – przede wszystkim, CAD. Energia stanowi 23% eksportu Kanady.

W trzecim kwartale, inflacja Nowej Zelandii spowolniła do 1,0% rok do roku z 1,6% w drugim kwartale. Rynek spodziewał się spowolnienia do 1,2% rok do roku. W reakcji na dane, NZD/USD spadł o około 50 pipsów, a następnie kontynuował zniżkę. Mimo że poziom inflacji pozostaje w zakresie celu inflacyjnego RBNZ na poziomie 1%-3% w średnim okresie, spadek do dolnej granicy zakresu zmniejszy presję na RBNZ, aby wrócić do podwyżek stóp procentowych.

Dzisiejsze wskaźniki: Czwartek to dzień indeksów PMI. Publikacje zaczęły Chiny, których indeks PMI HSBC dla sektora przemysłu wzrósł do 50,4 z 50,2 punktu. Rynek spodziewał się, że indeks pozostanie bez zmian. W reakcji na te dane, AUD/USD chwilowo wzrósł o 15 pipsów, ale następnie obniżył się, co może sygnalizować, że rynek nie sądzi, aby te dane były zwiastunem znacznej poprawy warunków gospodarczych w Chinach. Dane nie przekonały także innych rynków – chińskie indeksy zniżkowały a kurs yuana pozostawał bez zmian. Indeks PMI dla sektora przemysłu Japonii także wzrósł – jednak nigdy w życiu nie słyszałem, aby ktokolwiek kierował się japońskim indeksem PMI – dlatego też, i tym razem rynek nie zareagował na te dane. 10 minut po publikacji, USD/JPY rósł (zapewne w związku ze zwyżką na tokijskiej giełdzie, do której doszło w tym samym momencie).

Podczas sesji europejskiej, opublikowane zostaną wstępne indeksy PMI dla strefy euro w październiku. Nieco wcześniej, rynek pozna te same indeksy dla Niemiec i Francji. Analitycy prognozują, że PMI dla sektora przemysłowego strefy euro spadł poniżej poziomu 50 punktów po raz pierwszy od czerwca 2013. Według prognoz, niemiecki PMI także spadł, pozostając poniżej granicy 50 punktów, która rozgranicza wzrost od kurczenia się sektora. Jeśli publikacje PMI rozczarują rynek, EUR może znaleźć się pod presją.

W Norwegii, rynek będziesz czekać na decyzję Norges Bank w sprawie stóp procentowych. Na ostatnim posiedzeniu, bank

Przeczytaj więcej na temat rynku forex

usunął stwierdzenie (które pojawiło się podczas czerwcowego posiedzenia), że istnieje potrzeba cięcia stóp. Jednak, według mnie, bank może utrzymać łagodne nastawienie, ponieważ ostatnio napłynęła seria rozczarowujących danych a bank zapowiedział, że zacznie sprzedawać rezerwy walutowe, aby pokryć zwiększające się wydatki budżetowe. Należy także pamiętać o ostatnich silnych spadkach notowań ropy naftowej.

W UK, rynek spodziewa się, że wzrost sprzedaży detalicznej (wyłączając benzynę) we wrześniu spowolnił. Jeśli prognozy okażą się trafne, to będą to koleje rozczarowujące dane z Wysp, które mogą wywrzeć presję na  GBP.

W Szwecji, opublikowane zostaną dane o stopie bezrobocia we wrześniu. Biorąc pod uwagę obecną deflację w kraju, prognozowany wzrost stopy bezrobocia może być negatywny dla SEK.

Broker Forex 

W USA, analitycy prognozują, że liczba nowych bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wzrosła, ale pozostała znacznie poniżej 300,000. Rynek spodziewa się, że Markit PMI dla amerykańskiego sektora przemysłu nieco spadł, pozostając jednak na najwyższym poziomie wśród najbardziej rozwiniętych globalnych gospodarek.  To może być kolejny pozytywny dzień dla USD.