Bezrobocie w USA spadło w kwietniu do minimum od 1969 roku

563

Dane z amerykańskiego Departamentu Pracy dotyczące stanu amerykańskiego rynku pracy w kwietniu wskazują na wzrost liczby miejsc pracy w kraju o 263 tys., po wzroście o 189 tys.miesiąc wcześniej. Kwietniowy wynik znacznie przekroczył prognozy ekonomistów, którzy oczekiwali wzrostu liczby miejsc pracy o zaledwie 190 tys. Firmy produkcyjne zwiększyły personel o 4 tys. miejsc, sektor budowlany – o 33 tys. Jednocześnie zmniejszyła się liczba miejsc pracy w sektorze detalicznym o 12 tys. Indeks sektora prywatnego wzrósł o 236 tys. miejsc. Według danych z kwietnia bezrobocie w Stanach Zjednoczonych spadło do minimalnego poziomu od 1969 roku, wynosząc 3,6%. Ekonomiści oczekiwali, że wskaźnik ta pozostanie na poziomie 3,8% w marcu. Średnia stawka na godzinę wzrosła o 0,2% w ujęciu miesięcznym i o 3,2% w ujęciu rocznym. 

Fiat Chrysler zmniejszył zysk kwartalny o 47%

Producent samochodów Fiat Chrysler Automobile odnotował słabe wyniki finansowe za pierwszy kwartał, ale z pewnością potwierdził swoje prognozy na rok bieżący. Kwartalny raport włosko-amerykańskiej firmy wykazał spadek zysku netto o 47% odnośnie tego samego kwartału ubiegłego roku do 508 mln euro. Wskaźnik okazał się niższy od prognozy ekonomistów w 713,6 mln euro. Przychody w wysokości 24,48 mld euro również nie osiągnęły prognozy analityków w 25,31 mld euro. W ciągu roku wskaźnik spadł o 5%. Skorygowany zysk wyniósł 1,07 mld euro, spadając o 29% w ujęciu rocznym. Sprzedaż firmy spadła o 14% do 1.037 mln pojazdów, głównie ze względu na rezygnację ze starych modeli Jeep Wrangler. Spadek w Ameryce Północnej wyniósł 14%, w regionie Azji i Pacyfiku – 30%. W regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki sprzedaż spadła o 12%, w Ameryce Łacińskiej spadek wyniósł 9%. 

Air France-KLM odnotowała kwartalny wzrost straty o 19%

Największe w Europie linie lotnicze Air France-KLM w pierwszym kwartale odnotowały wzrost straty netto o 19% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku do 320 mln euro. Jednocześnie strata operacyjna wyniosła 303 mln euro, po wzroście z 269 mln euro rok wcześniej i znacznie przekroczyła prognozowaną przez ekonomistów stratę w 251 mln euro. Przychody kwartalne w dużej mierze odpowiadała prognozom rynkowym. Ich wartość wyniosła 5,99 mld euro, wzrastając w ciągu roku o 3,1%. Przychody na jednostkę transportu lotniczego spadły o 1,9%. EBITDA wyniosła 424 mln euro, spadając o 32%. Strata przed opodatkowaniem została odnotowana w wysokości 450 mln euro, wzrastając z 257 mln euro. W minionym kwartale firma zwiększyła liczbę dostępnych miejsc pasażerskich o 4,8%, a łączna liczba przewiezionych pasażerów wzrosła tylko o 3%, osiągając 22,67 mln osób. Zmniejszyło to obciążenie lotów do 86,3%.

Popyt na złoto na świecie wzrósł w pierwszym kwartale o 7%

W pierwszym kwartale tego roku popyt na złoto na świecie w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wykazał wzrost o 7%, wynosząc 1053,3 ton. Jak donosi raport World Gold Council, kwartalne tempo wzrostu odnotowano w związku ze wzrostem zakupów tego metalu szlachetnego na rynku metali centralnych, a także z powodu napływu środków do zabezpieczonych przez złoto funduszy inwestycyjnych ETF. Kwartalny wzrost zakupów banków centralnych o 68% w ujęciu rocznym był rekordowy od 2013 roku. Pod koniec marca łączna ilość złota nabytego przez banki centralne wyniosła 145,5 ton. W Indiach branża jubilerska zwiększyła popyt o 5% do 125,4 ton, co było najwyższym wskaźnikiem kwartalnym od 2015 roku. Napływ do ETF, wspierane przez złoto, wzrósł w ciągu roku o 49%, wynosząc 40,3 ton. Jednocześnie w pierwszym kwartale zmniejszył się popyt na sztabki złota. W minionym kwartale elektronika, technologia bezprzewodowa i firmy zajmujące się oświetleniem LED również zmniejszyły popyt na ten metal szlachetny.

Zysk netto Adidas wzrósł o 17,1% w pierwszym kwartale

Niemiecki producent artykułów sportowych Adidas poinformował, że w pierwszym kwartale jego zysk netto wzrósł o 17,1% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej, osiągając 632 mln euro. Indeks przekroczył prognozy ekonomistów, oczekujących wzrostu do 567 mln euro. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 16,5%. Przychody wyniosły 5,88 mld euro, wzrastając o 6,1% w ciągu roku. Prognoza rynku zakładała 5,8 mld euro. Spółka zgłosiła wzrost marży zysku operacyjnego o 1,4 pkt procentowych do 14,9%. Adidas zwiększył sprzedaż w Ameryce Północnej o 11,2%. Jej stopa w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła o 15,2%. Sprzedaż w Europie Zachodniej spadła o 3,3%. Adidas zwiększył sprzedaż na rynku światowym o 6,8%, podczas gdy wskaźnik marki Reebok spadł o 4,7%.

Zysk netto Societe Generale w pierwszym kwartale zmniejszył się o 26%

Francuski bank Societe Generale poinformował o spadku zysku netto o 26% do 631 mln euro w wyniku pierwszego kwartału, co jednak przekroczyło prognozę ekonomistów na 558 mln euro. Przychody w wysokości 6,19 mld euro były również wyższe niż szacowali ekonomiści – 6,16 mld euro. W ciągu roku wzrosły one o 1,6%. Dział bankowości globalnej i rozwiązań dla inwestorów odnotował spadek zysku operacyjnego o 21,6% i wzrost przychodów o 1,1%. Pod koniec kwartału bank zmniejszył dochody z operacji z aktywami o stałym dochodzie, walutami i operacjami towarowymi o 15,9%. Przychody ze sprzedaży akcji i usług premium spadły o 5,3%. Znaczący spadek zysków – o 14,7% – wykazał handel detaliczny we Francji, a jego przychody spadły o 4,6%. Jednocześnie dział Retail Banking na poziomie międzynarodowym odnotował wzrost przychodów o 4,4% i zysk – o 3,5%.

Aktywność biznesowa w sektorze usług USA niespodziewanie spadła w kwietniu

W kwietniu odnotowano spowolnienie aktywności gospodarczej w sektorze usług USA. Według Instytutu Zarządzania Dostawami ISM, przetwarzającego dane amerykańskich firm reprezentujących 62 segmenty sektora usług, odpowiadający im indeks wynosił 55,1 pkt, zmniejszając się w stosunku do marcowej wartości 56,1 pkt. Spadek indeksu do najniższego poziomu od sierpnia 2017 roku był zaskoczeniem dla ekspertów, ponieważ oczekiwano wzrostu do 57 pkt. Wskaźnik, który określa status nowych zamówień firm usługowych, wyniósł 58,1 pkt, spadając z 59 pkt w marcu. Wskaźnik zatrudnienia spadł do 53,7 pkt z 55,9 pkt. Jednocześnie wskaźnik charakteryzujący działalność przedsiębiorczą wzrósł w ubiegłym miesiącu do 59,5 pkt z 57,4 pkt.