Błąd próby (w statystyce)

2257

W statystyce, błąd próby pojawia się w momencie, kiedy wyciągamy niepoprawne wnioski dotyczące większej populacji na podstawie ograniczonej liczby w próbie. Wnioski te są wycią- gane zbyt szybko. Mówiąc prościej, „pewność, to uczucie, które się pojawia, kiedy nie do końca rozumiemy daną sytuację”. Lub, w jeszcze gorszym przypadku, nasze uprzedzenia często są rezultatem ignorancji. W  kontekście decyzji finansowych, błąd próby polega na wyciąganiu nieprawdziwych wniosków z ca- łości „dużego obrazu” sytuacji na podstawie zniekształconych wyobrażeń bądź też ograniczonego dostępu do informacji. Na przykład, obserwując właśnie hossę lub bessę, możemy wyciągnąć niewłaściwe wnioski co do długofalowych tendencji na rynku. Możemy próbować uniknąć błędów próby poprzez zwiększenie liczby testów na zasadzie próby losowej (tak, aby nie wkradały się przekłamania). Możemy nazywać to mądrością, która przychodzi z  doświadczeniem. Uczymy się również pokory oraz tego, jak krytycznie patrzeć na prawdziwość informacji w naszych obserwacjach. Myśląc bardziej filozoficznie, życie jest jednym wielkim „błędem próby”: możemy łatwo dać się zwieść, naszemu ograniczonemu zasięgowi doświadczeń osobistych.

Błąd próby (w statystyce)