Masowanie liczb

1087

Masowanie liczb (slang)

Manipulacja założeniami biznesplanu czy prognozami w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. Można tak robić podczas testowania scenariuszy czy przeprowadzania analizy wrażliwości („Jakie będą rezultaty, jeżeli zmienimy to założenie?”). Jednak w przypadkach ekstremalnych zwrot może oznaczać podejrzane praktyki manipulowania finansami.

Masowanie liczb