Boot Strapping

1044

Boot Strapping (żargon)

Strategia nabycia spółki z niższym wskaźnikiem ceny do zysku (C/Z). Zyski wprowadzone do połączonych spółek przyczynią się do podniesienia wskaźnika C/Z spółki – nabywcy, tworząc w ten sposób dodatkową wartość. Działanie takie nie byłoby możliwe na rynku efektywnym.