Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu

2014

Średni wskaźnik rocznego wzrostu w badanym okresie, przy założeniu że roczne wzrosty są dodawane do wartości bazy następnego okresu. Przybliżone wyliczenie CAGR to średnia wskaźnika wzrostu z każdego roku. Jeśli nie mamy wartości zmiany każdego roku, liczymy CAGR od pierwszego roku do ostatniego:

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu - wzór

Reguła 72, przydatna reguła „na oko”, sugeruje, że jeżeli ilość gotówki podwaja się w ciągu 7 lub 10 lat, to CAGR wynosi odpowiednio 10% i 7%. Patrz także si- ła kapitalizacji.