Biznesmen

516

Biznesmen (żargon)

Każdy, kto posiada lub prowadzi firmę, działalność handlową lub finansową. W głębszym sensie oznacza praktyczne dążenie do osiągnięcia zysku, a nawet zachłanność.

Biznesmen