Dostęp do kapitału

1166

Zdolność jednostek gospodarczych – szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw do pozyskania kapitału z rynków kapitałowych lub poprzez instytucje finansowe. Im jest to łatwiejsze, tym bardziej sprzyjająca przedsiębiorczości jest gospodarka i większe szanse na rozwój i dobrą koniunkturę. Swobodny dostęp do kapitału jest szczególnie istotny dla pobudzenia kreatywnych działań w  zakresie innowacji i  dynamicznych zmian. W gospodarce z ograniczonym dostępem do kapitału, na wsparcie finansowe mogą liczyć jednostki powiązane z kręgami władzy, o wysokim statusie społecznym lub zamożne. Rynki, które cieszą się swobodnym dostępem do kapitału muszą pokonać kilka przeszkód. Po stronie popytowej problem asymetrii informacyjnej może oznaczać, że źródła kapitału nie są w stanie rzetelnie określić ryzyka i korzyści płynących z inwestowania w przyszłość danego przedsiębiorstwa. Dla małych podmiotów, które nie mogą sobie pozwolić na poddanie się ratingowi kredytowemu jest to powód, dla którego tak ważne jest utrzymywanie powiązań z  bankami. Po stronie podażowej dostarczyciele kapitału mogą napotykać ograniczenia (spowodowane słabą infrastrukturą instytucjonalną, takie jak niskiej jakości rozwiązania prawne, prawa kredytobiorców itp.) lub też mogą być nastawieni niechętnie (z powodu lepszych lub mniej ryzykownych alternatyw) do wspierania rozwijających się przedsiębiorstw. Kolejnym istotnym czynnikiem jest poziom zaufania panujący na rynku. W gospodarce z otwartym dostępem do kapitału, można twierdzić, że zawsze będzie dostępny kapitał. Jest to tylko kwestia ceny i wystarczająco dobrego pomysłu do realizacji. Wszystko zależy od tego, jak intensywne będą poszukiwania.

Dostęp do kapitału

Liczy się człowiek