M

1163

M

Symbol na rynku Nasdaq oznaczający, że dany papier należy do czwartej klasy akcji uprzywilejowanych firmy. Papiery wartościowe notowane na Nasdaq mają cztery lub pięć znaków. Jeśli pojawia się piąta litera, określa ona emisję jako inną niż pojedynczą emisję akcji zwykłych lub kapitału akcyjnego.

Symbol używany w tabelach niektórych czasopism finansowych, oznaczający:

  • obligację, której termin wykupu minął i która nie przynosi już odsetek.
  • część, o którą zostanie zmniejszona roczna stopa dywidendy w ostatnim terminie płatności