Pułapka pieniężna

1112

Działalność lub produkt, które wymagając znacznych nakładów inwestycyjnych, pochłaniają środki pieniężne, a nie dają przy tym dużej nadziei, że poczynione inwestycje kiedykolwiek się zwrócą. Tymczasem podstawowe zasady rachunkowości pozwalają na wykazywanie zysku, choć tylko bardzo niewielka jego część będzie miała postać pieniężną. W odróżnieniu od tzw. dojnych krów pułapki pieniężne są często odzwierciedleniem decyzji trudnych, dotyczących inwestycji, których faktyczny potencjał jest nieznany.