Dać cynk

1006

Dać cynk (żargonowo)

Wszelkie uprzywilejowane informacje przekazywane (np. „dam cynk przez telefon”) inwestorom przez traderów. Jeśli na przykład ma zostać sprzedany du- ży pakiet akcji, trader lojalny w stosunku do dużego inwestora może zaproponować mu te akcje przed wystawieniem ich do sprzedaży na rynku. Gdyby taka przysługa została oceniona jako wykorzystanie informacji niejawnych, byłoby to sprzeczne z  większością regulacji giełdowych. Jednak może to być także nic więcej, niż bliskie stosunki handlowe. Uważa się, że fundusze hedgingowe wyszukują informacje poufne, ponieważ kupują i sprzedają tak duże ilości akcji, że maklerzy chcieliby mieć je za stałych klientów.