Giełda Euronext

2524

Euronext to giełdowa platforma transakcyjna utworzona 22 sierpnia 2000 r. przez giełdy w Paryżu, Amsterdamie i Brukseli, do której następnie przystąpiła giełda w Lizbonie.

Euronext
Data założenia2000
LokalizacjaParyż, Amsterdam, Bruksela, Lizbona
Główne indeksyEuronext 100

Euronext – podstawowe informacje

Euronext powstała w 2000 r. w wyniku połączenia trzech giełd europejskich. Następnie przejęła portugalską giełdę papierów wartościowych oraz Londyńską Międzynarodową Giełdę Kontraktów Terminowych i Opcji Finansowych (LIFFE), rozszerzając swoją ofertę o akcje giełdowe, fundusze giełdowe, warranty i certyfikaty inwestycyjne, obligacje, instrumenty pochodne, towary i indeksy giełdowe. Siedziba główna znajduje się w Amsterdamie, a główne biura w Brukseli, Londynie, Lizbonie, Dublinie i Paryżu. W 2020 r. na giełdzie Euronext notowanych było 1300 emitentów o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 3 biliony euro.

  • Euronext jest spółką prowadzącą działalność giełdową
  • Prowadzi największą giełdę papierów wartościowych w Europie, składającą się z trzech byłych giełd z Francji, Belgii i Holandii.
  • Firma została kiedyś przejęta przez Intercontinental Exchange, ale teraz powróciła do samodzielnej działalności.

Euronext prowadzi działalność handlową w Amsterdamie z symbolem ENX.

Niektóre z jego bardziej znaczących indeksów bazowych obejmują:

AEX w Amsterdamie
BEL 20 w Brukseli
CAC 40 w Paryżu
PSI 20 w Lizbonie
Euronext 100-a paneuropejski indeks Blue-Chip.

Alternext i Enternext

Regulowany wyłącznie przez Euronext, Alternext jest rynkiem obrotu akcjami, otwartym w 2005 r., który oferuje uproszczone wymagania dotyczące notowań i zasad obrotu, aby lepiej spełniać potrzeby małych i średnich firm, zapewniając jednocześnie przejrzystość dla inwestorów.

EnterNext jest spółką zależną Euronext, utworzoną w 2013 roku, zajmującą się finansowaniem i promowaniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na rynkach finansowych. W jej skład wchodzi 750 spółek notowanych na rynkach Euronext w Belgii, Francji, Holandii i Portugalii.